Almedalen – program onsdag 4 juli 2018

Träffpunkt #offentligmarknad by DoubleCheck

På Träffpunkt #offentligmarknad möter du några av de viktigaste aktörerna för bättre offentliga affärer.

 

Brilliant, IRIS-gruppen, Dagens Samhälle, SKL Kommentus, Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) och Upphandling24 bjuder tillsammans med DoubleCheck och Dialogmakarna på högkvalitativt program. Vi erbjuder dig seminarier, frukostpaneler, personliga möten, högintressanta talare och deltagare samt mingel och
#upphandlingspub

 

Affärsstrateger från DoubleCheck finns alltid på plats redo att diskutera hur man gör bra affärer på #offentligmarknadVälkomna till Clarion Hotel Visby och Träffpunkt #offentligmarknad by DoubleCheck!

Våra partners

Program juli 2018

07.30 – 22.59

Kitchen & Table, Källaren

Träffpunkt #offentligmarknad by DoubleCheck

Arrangör: DoubleCheck

Affärsstrateger från DoubleCheck finns alltid på plats redo att diskutera hur man gör bra affärer på #offentligmarknad.

Hela dagen

Kitchen & Table

Hur blir Sverige bäst i Europa på offentliga inköp?

Arrangör: Upphandling24

 

07.30 – 09.00

Kitchen & Table

Är offentlig sektor redo för Generation Y?

Arrangör: DoubleCheck, Poolia

Offentlig sektor står inför utmaningen att lösa sin kompetensförsörjning. Gapet ökar mellan arbetsgivaren och arbetstagarens uppfattning om vad som är viktigt för söka ett arbete samt för att vilja vara kvar. Är offentlig sektor redo att ta vara på humankapitalet som finns hos Generation Y?

09.20 – 10.20

Kitchen & Table

Politik och offentlig upphandling – hur hänger det ihop?

Arrangör: Upphandling24

Är upphandling ett bra verktyg för att uppnå politiska mål? Varför? Vilka politiska mål inom upphandling driver ni i ert parti/er organisation? Hur syns upphandlingsfrågorna i ert partiprogram? Ge oss exempel. Kan bra förslag på upphandlingsområdet ge ert parti fler röster i valet?

10.20 – 11.05

Kitchen & Table

Varför fokuserar offentlig upphandling så mycket på pris?

Arrangör: Upphandling24

Den nya LOU skulle ge möjligheter att ta större hänsyn till livscykelkostnader i upphandlingar och därigenom skapa kloka och långsiktiga investeringsbeslut. Men blev det så? Tar vi hänsyn till LCC eller köper vi fortfarande till lägsta pris?

11.20 – 12-15

Kitchen & Table

Korruption och jäv i upphandlingssammanhang – hur förhindrar du det?

Arrangör: Upphandling24

Hur ser regelverket ut? Hur kan du arbeta med checklistor på bästa sätt? Kan man bjuda på / bli bjuden på lunch?

12-15

Kitchen & Table

Lunchpanel med Inger Ek, GD, Upphandlingsmyndigheten m.fl.

Så blir Sverige bäst i Europa på offentliga inköp! Vad krävs för att lyckas?

Arrangör: Upphandling24

Vem leder oss dit, vad ska vi göra och vad är viktigast att börja med? Räcker det med att förenkla lagen och öka dialogen? Handlar det om tillåtande ledarskap? Ska vi ställa fler krav på sociala hänsyn? Mer samskapande?

13.00

Källaren

Vägen till tallriken

Arrangör: DoubleCheck

Vad innehåller maten vi serverar? Var kommer den ifrån? Hur vet vi att vi serverar hållbart och hälsosamt?

13.15

Kitchen & Table

Mötet mellan myndighet och marknad

Arrangör: Upphandling24

 

14.15 – 15.15

Kitchen & Table

Säkerhetsskyddad upphandling – Skandalen på Transportstyrelsen från ett juridiskt perspektiv

Arrangör: Upphandling24

Upphandlingar avseende hantering av information som rör rikets säkerhet är kanske de mest känsliga upphandlingar som en myndighet kan genomföra. Därför ställs det särskilda krav på denna typ av upphandlingar, s.k. säkerhetsskyddad upphandling.

20.00 – sent

Källaren

Upphandlingspub med ”Vem är Almedalens snabbaste…”

Arrangör: Dialogmakarna

Välkommen till Upphandlingspuben – för dig på den ena eller den andra sidan av den offentliga affären!

Vi fortsätter med den andra omgången av upphandlingsbattle. Vi samlar några av landets vassaste upphandlare/inköpare/jurister som på scen tävlar i dueller för att vi ska utse en vinnare. Publiken får till sig kunskap om upphandling på ett nytt sätt. Intressant både för sig som leverantör, upphandlare och beslutsfattare.