DoubleCheck Academy

DoubleCheck Academy

DoubleCheck Academy utbildar affärsmän både i näringslivet och inom den offentliga sektorn i syfte att utveckla och effektivisera Sveriges offentliga affärer.

DoubleCheck erbjuder ett brett kursutbud till både köpare och säljare på den offentliga marknaden. Vårt kursutbud är under ständig utveckling precis som den offentliga marknaden. Nya lagar och regler skipas, nya konkurrenssituationer uppstår, marknadens förutsättningar förändras. Med oss kan du känna dig trygg med att alltid ha färsk fakta och aktuell kunskap i takt med att vår omvärld förändras.

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar utifrån ditt och din organisations behov vilket medför flexibilitet i tid, plats innehåll och utförande. Hör gärna av dig om du funderar över vilka utbildningar som vi kan erbjuda din organisation.

DoubleCheck har utbildat flera tusen personer runt om i hela landet inom företag, kommuner, landsting samt statliga verk och bolag med goda resultat och gott renommé.

DoubleCheck Academy håller dig uppdaterad!

Välkommen!

Våra utbildningar

 • Att sälja till offentlig sektor
 • Bli en bättre säljare på den offentliga marknaden
 •  Affärsmannaskap
 • Bid Manager
 • Strategisk marknadsanalys för försäljning mot offentlig sektor
 • Kurs i marknadsdatabasen
 • Affärsjuridik för offentlig sektor
 • Lagen om offentlig upphandling – LOU i praktiken
 • Anbudsvågen
 • WorkShop – Utveckla din försäljning mot den offentliga marknaden
 • Verksamhetsplanering (VP) enligt Pyramiden
 • Strategisk upphandling för säljare/leverantörer
 •  Certifieringsutbildning för anbudsstöd
 • Affärsframkallare
 • Affärprocessen