Offentlig försäljning

DC online – Marknadsdatabasen för Offentliga värden

DC Online är unik. Ingen annan kan erbjuda denna information samlad så att du som företag kan abonnera på den.

Här finns affärsvärden för 800 miljarder per år fördelade på kommun, landsting och myndighet som köpare och med bas i din bransch och med jämförelser mot dina utvalda konkurrenter.

Här får du snabbt reda på vad din marknad är värd och hur mycket dina konkurrenter fakturerat.

Några användningsområden som vi utvecklat med våra kunder

 • Identifiera nya affärsmöjligheter och nya kunder
 • Enklare till beslut om att delta i upphandling genom att veta tidigare affärsvärde
 • Identifiera nya konkurrenter alternativt samarbetspartners
 • Ökad möjlighet till säljstyrning genom att matcha avtal mot utfall
 • Identifiera uppköpskandidater för att via förvärv ta sig in på marknaden
 • Avtalsuppföljning
 • Ger sammanställt underlag för ekonomirapporter och kundanalyser

Marknadsinformationsrapport

Denna rapport är anpassad för ledningsgrupper/strategiska beslutsprocesser och består av följande delar med olika fokus och infallsvinklar:

 • I Sammanfattning summeras ett antal övergripande nyckeltal om den aktuella branschen och Beställarens position på marknaden
 • Delen Offentliga marknadens inköp beskriver övergripande affärsvolymerna på den offentliga marknaden
 • Branschens olika leverantörernas försäljning till köparna på de tre delmarknaderna (stat, kommun och landsting)
 • Konkurrentanalysen tränger djupare ner i branschen och dess aktörer. Här framgår marknadsandelar inom olika segment samt respektive leverantörs största kund. Konkurrentanalysen följs av ett avsnitt om marknadsandelar och delmarknaders (stat, kommun och landsting) betydelse för de olika leverantörerna
 • Rapporten avslutas med en beskrivning av den offentliga marknadens affärer och de metoder som ligger till grund rapporten.

Pris
Plusrapport, 24.900:-

Research

Fakturainsamling för sammanställning och analys

Vi tar fram fakturor från offentliga köpare från de leverantörer ni vill skall ingå i en analys. Vid behov kan vi även bearbeta dessa för att ni ska få en bild över vilka unika produkter som köps, vilka personer hos köparen som gör beställningarna och till vilka priser.

Upphandlings-/Affärskalender för marknadsinvesteringar

Vi tar fram en lista över alla upphandlingar inom ert verksamhetsområde som kommer att löpa ut de kommande tre-sex åren. Denna information kompletterar vi sedan med varje anbudsgivares försäljning till de upphandlande parterna för att ge en indikation på värdet av dessa kontrakt så att ni lättare kan avgöra vilka upphandlingar ni ska lägga tid och resurser på. Dessutom framgår de potentiella kunder som köper varor och tjänster utanför avtal eller utan avtal överhuvudtaget. Viktig information för att kunna besluta om rätt typ av marknadsinvestering och säljstöd till respektive kund.

Kundkontroll/Kundkartläggning (lär känna dina kunder)

Vi kan kartlägga hur en befintlig eller potentiell kunds organisation är uppbyggd. Vi kontrollerar hur behovet av er tjänst/produkt ser ut, vilka avdelningar som har behovet och vilka personer som är beställare och beslutsfattare. Med detta underlag kommer ni veta vilka ni ska ta kontakt med för att skapa dialog och vilken typ av marknadskommunikation som är bäst samt hur behovet för er typ av tjänst eller produkt ser ut.

Screening/Säkerhetskontroll

Vi kontrollerar om era befintliga/blivande underleverantörer/samarbetspartners är lämpliga att bedriva verksamhet med. Vi genomför både företags- och personkontroller för att minimera risken att avtal sluts med leverantörer/samarbetspartners som inte är behöriga att agera på den offentliga marknaden. Dvs minimerar er egen riskexponering för avtalsbrott, viten samt ev uteslutning vid anbudsförfarande.

Intresserad av bättre beslutsunderlag för att göra bättre offentliga affärer?

Kontakta oss för mer information.

Fredrik Tamm

VD
Affärsutvecklare
Grundare och sakkunnig
om den offentliga affären

Tel: 070-712 43 57
fredrik.tamm@doublecheck.se