SafeTrade

Den rikstäckande leverantörsdatabasen

Gör dig synlig för inköpare på den offentliga marknaden
SafeTrade är offentlig sektors egen produkt- och leverantörsdatabas. Lösningen har en mångårig historik och är utvecklad för och i samarbete med inköpare och upphandlare i stat, kommun och landsting och fungerar som ett stöd i inköpsprocessen.

Idag använder närmare 500 kommuner, landsting och myndigheter lösningen för att söka och utvärdera produkter, tjänster och leverantörer samt ta del av övrig affärsinformation.

Produktblad – PDF

Medlemsavgift: 2 865 kr/år

Anmäl dig här

Tel. 08-591 139 40
info@safetrade.se

Marknadsplats för direktupphandling

Som leverantör till offentlig sektor erbjuds du genom ett medlemskap insyn, kontroll och möjlighet att själv lyfta fram och styra informationen som är kopplad till din verksamhet i SafeTrade.

Hitta din nästa affärskontakt

Hitta själv nya kunder! Ett medlemskap innebär att du får tillgång att söka i hela leverantörsdatabasen. Du kan enkelt söka på bransch, produkt, geografi, ekonomisk status m.m.