03
Jul
2017

DoubleCheck i Almedalen 3–7 juli 2017

DoubleCheck på plats i Almedalen 2017

Kom och träffa oss på Doublecheck & 80-miljardersklubben på Clarion Hotel Wisby, Donners Plats, Strandgatan 6

En unik mötesplats för att diskutera offentliga affärer på bästa plats i Almedalen.

För dig som vill veta mer och diskutera hur vi tillsammans skapar bättre offentliga affärer så finns vi på plats under Almedalsveckan. Tillsammans med andra företag möter du oss på Kitchen & Table i Clarion Hotel Wisby, mitt i hjärtat av Visby.

Här möter du oss

Vi erbjuder ett unikt upplägg för att skapa dialog och genomföra kunskapsmöten, mitt i Almedalen – i direkt anslutning till Donners plats. Lokalen är öppen måndag till torsdag mellan kl. 08.00-16.00

Varje dag genomförs spännande seminarier och samtal!

Almedalen 2017 program

DoubleChecks program
Måndag 3 juli

12.45 ”Arbetsmarknaden lider av att för många kockar lagar samma soppa”
Föreläsning med DoubleCheck i samarbete med Analysbyrån Elmsquared.
Medverkande: Fredrik Tamm moderator, Björn Elmquist, rapportförfattare
Läs mer »

Tisdag 4 juli

07.30 Frukostpanel
Kompetensbrist i offentlig sektor skapar risk för en underminerad välfärd.
Moderator: Fredrik Tamm
Läs mer »

16.30 Mingel
Tillsammans med våra partners bjuder vi in till mingel mellan:16.30-19.00

Onsdag 5 juli

07.30 Frukostpanel
Service och kvalitet i offentlig sektor – ledord för en modern välfärd – men ser det ut så?
Moderator: Fredrik Tamm

Torsdag 6 juli

07.30 Frukostpanel
Hållbar upphandling och hållbara inköp – Vems ansvar? Vems intresse?
Moderator: Fredrik Tamm
Läs mer »

10.00 Vilka blir årets viktigaste frågor i upphandlingsdebatten?
Vilka blir de stora snackisarna i år? Är det regeringens utlovade lagförenklingar eller implementeringen av den nationella upphandlingsstrategin eller någon helt annan företeelse som kommer att ha störst genomslag inom upphandlingsområdet? Tillsammans debatterar och reflekterar vi årets debatt.

Arrangör : Upphandling24, Sveriges Offentliga Inköpare
Plats: Stallgården, Mellangatan 11
Läs mer »

12.00 Hur kan vi få bättre offentliga affärer?
Det offentliga Sverige köper årligen varor och tjänster för mer än 800 mdkr. Att det finns en potential att effektivisera de offentliga inköpen är alla överens om, men få gör något åt det.
Läs mer »

Den 6 juli – 09.30 – 16.00 Branschstatistik offentliga affärer 

DoubleChecks marknadsinstitut och upphandlingsverktyget Mercell presenterar en unik sammanställning av affärsinformation över 10 av de största branscherna på den offentliga marknaden. Presentationen genomförs som en öppen workshop med DoubleChecks yrkesutbildade researchers som ger svaren på var företag på den offentliga marknaden gör de största affärerna, hur mycket de fått utbetalt av resp. kommun, landsting eller myndighet.

DoubleChecks nationella insamling har genomförts sedan 2012 och består av fakta från kommuner, landsting och myndigheter sammanställt för att synliggöra den offentliga marknadens affärsvärden, och utgör en viktig del i den totala upphandlingsstatistiken.

Statistiken används idag av offentliga företrädare, i rapporter från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten m.fl.

Mercell är nordens ledande förmedlare av upphandlingar med både offentlig sektor och privata leverantörer sammanräknat.  Mercell kan genom sin mångåriga kunskap om hur upphandlingar utförs beskriva hur dessa affärsvärden kommer till samt på vilka sätt leverantörer kan påverka sin egen framgång.

Mercell och DoubleCheck samarbetar för att skapa bättre beslutsunderlag både för de leverantörer som ska delta i en upphandling liksom för de upphandlande myndigheter som ska genomföra en upphandling. Syftet med samarbetet är att bidra till att skapa bättre offentliga affärer och därmed ökad nytta av våra gemensamma skattemedel.

Programmet för dagen den 6 juli

Siffror inom parantes är SNI-kod – aktuell bransch

9.30                     Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus (86221)

10.00                  Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer (87301)

10.30                  Öppna sociala insatser för äldre personer (88101)

11.00                  Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror (46460)

13.30                  Byggande av bostadshus och andra byggnader (41200)

14.00                  Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (68201)

14.30                  Datakonsultverksamhet (utveckling av datasystem) (62020)

15.00                  Konsultverksamhet avseende företags organisation (70220)

15.30                  Närtrafik med lokalbuss, lokaltåg, spårvagn, trådbuss, tunnelbana (49319)

16.00                  Partihandel med livsmedel, drycker och tobak (46300)

För mer information om vårt deltagande i Almedalen, kontakta Fredrik Tamm:

Telefon: 0707-12 43 57
E-post: fredrik.tamm@doublecheck.se