Nyheter

02
nov
2020

Offentlig marknadspotential görs tillgänglig av DoubleCheck

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för näringslivet i Dalarna och övriga Sverige. Därför har Upphandlingsdialog Dalarna i samarbete med DoubleCheck skapat Upphandlingsakuten där företag kan få kostnadsfri hjälp att sälja till länets kommuner och...
13
jun
2019

Fokusera på nytta inte slöseri

Svensk näringsliv uppmärksammar i en rapport potentialen i bättre offentliga affärerna i Sverige. Det här är en fråga som kommer att vara i fokus på DoubleCheck arena under Almedalsveckan.I sin rapport understryker Svenskt Näringsliv att upphandlingslagarna inte...
05
jun
2019

Arena för samverkan ska få skatterna att räcka längre

Den offentliga marknaden omsätter långt mer än 800 miljarder kronor varje år. I ett läge med pressade offentliga finanser behöver varje skattekrona användas på bästa sätt. Därför lanserar DoubleCheck i år en arena i Almedalen för att samla aktörer som har ett intresse...
04
maj
2018

Nu ska Dalarnas företag bli bättre på offentlig upphandling

För att öka stödet till länets företagare som kommer i kontakt med offentlig upphandling driver Länsstyrelsen i Dalarnas län Upphandlingsdialog Dalarna som är ett forum för att förmedla kunskap, visa goda exempel och erbjuda metodstöd och coachning vid offentliga...
08
jun
2017

Offentlig marknad stärks – DoubleCheck boostar Mercell

Nytt strategiskt samarbete Offentlig marknad stärks – DoubleCheck boostar Mercell Upphandlingstjänsteföretaget Mercell Svenska AB stärker sin position på den svenska offentliga marknaden genom ett strategiskt samarbete med kunskapsbyrån DoubleCheck. Genom samarbetet...
29
maj
2017

213 000 leverantörer kan inte ha fel – Offentlig marknad är het

213 000 leverantörer kan inte ha fel – Offentlig marknad är het De årliga offentliga inköpen1 under 2016 uppgick till ca 822 miljarder kronor och motsvarar cirka 19 % av Sveriges BNP DoubleCheck, specialister på rådgivning inom den offentliga marknadens affärer,...