16
jun
2015

DoubleCheck uppmanar till samling för effektivare offentliga affärer

Lansering av kampanjen 80-miljardersklubben

DoubleCheck, som specialiserar sig på rådgivning inom den offentliga marknaden, har under åtta års tid granskat offentliga inköp och samlat unik affärsinformation som utgör basen för en rad insikter om offentliga affärer. Initiativet med 80-miljardersklubben syftar till att samla dessa insikter och uppmuntra till en större satsning för hur Sveriges skattemedel kan användas bättre. Ett samarbete mellan marknadens aktörer kan leda till enorma effektivitetsvinster i hur offentliga affärer planeras, genomförs och följs upp. 

 

Alltför många upphandlingsprocesser präglas fortfarande av bristande effektivitet och låg grad av flexibilitet vilket medför onödigt stora kostnader för den offentliga sektorn. Dessutom råder det missförhållanden hos en stor andel av de företag som levererar till offentlig sektor vilket inte minst uppmärksammades i Konkurrensverkets nyligen publicerade uppdragsforskningsrapport.

 

 Vi medverkar nu i en rad olika initiativ som syftar till att skapa mer effektiva offentliga affärer och vi vill genom vår kampanj dela med oss av insikter och underlag som stödjer det arbetet, säger Fredrik Tamm sakkunnig inom offentlig affärsverksamhet och grundare av DoubleCheck. Det handlar om att höja kvaliteten och effektivisera inköpsprocessen, om att öka dialogen mellan köpare och säljare och undanröja oseriösa leverantörer. Det handlar om att använda 80 miljarder kronor på ett betydligt bättre sätt för Sveriges skattebetalare.
 
På kampanjsajten ”80miljarder.nu” har DoubleCheck samlat information, insikter, relevanta medieinföranden och blogginlägg  underlag som uppmuntrar till debatt och dialog.
 
Oavsett om du är köpare, leverantör eller medborgare uppmanar vi till dialog om hur våra skattepengar kan användas bättre. Vi kan alla bidra till att skapa bättre, sundare och mer effektiva offentliga affärer, säger Fredrik Tamm.
 
Övrigt:
I slutet på maj presenterade DoubleCheck för tredje året i rad en omfattande kartläggning av det totala värdet av den offentliga marknadens affärer, baserat på föregående års faktiska inköp från landets alla myndigheter, kommuner och landsting. Mer information om detta här »

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, sakkunnig inom offentlig verksamhet och grundare av DoubleCheck
Tfn + 46 (0) 70-712 43 57, mail:
fredrik.tamm@doublecheck.se

Birgitta Löfdahl, marknadskommunikatör, DoubleCheck
Tfn + 46 (0) 768-68 58 33,
birgitta.lofdahl@doublecheck.se