Annalena Hultman

Annalena Hultman
Seniorkonsult

DoubleCheck Consulting AB
Tel: 0725-20 61 51
annalena.hultman@doublecheck.se

Annalena är konsult med stort kontaktnät i framförallt Värmland och Örebroregionen. Hon har bred erfarenhet från såväl privat näringsliv som kommunala bolag samt medlemsorganisationer och politiken. Med över tio år i olika chefsuppdrag på ledningsnivå har hon god kompetens om verksamhets- och organisationsutveckling. Med gedigen erfarenhet och stort intresse för kommunikation och marknadsföring är Annalena konsulten som får kundens budskap att nå målgruppen. Utmärkande drag för Annalena är hennes passion, entusiasm och driv.

Kärnkompetens

  • Kunskap och nätverk i Värmland och Örebroregionen
  • Erfarenhet från såväl kommun som privat näringsliv vid upphandling
  • Affärs och verksamhetsutveckling
  • Strategisk marknadsföring och kommunikation
  • Driva förändringsuppdrag
  • Projektledning
  • Leda workshops/moderera seminarier
  • Energi och entusiasm