Maria Ekstrand

Maria Ekstrand
Seniorkonsult

DoubleCheck Consulting AB
Tel: 0708-700 729
maria.ekstrand@doublecheck.se

Maria Ekstrand är erfaren seniorkonsult och har arbetat med strategi, analys, Public Affairs och Corporate Communication i snart 20 år. Hon har god erfarenhet av den offentliga sektorn, och bland annat haft uppdraget att verkställa FSOL, Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer.

Som konsult arbetar Maria Ekstrand långsiktigt, både med utveckling av organisationers affärer liksom med interna omorganisationer och effektiviseringar. Målet är att varje projekt ska avslutas med framgång, ökad synlighet och ökad försäljning. Maria är utbildad psykotraumatolog, och specialist i krishantering. Flera av uppdragen är internationella.

Kärnkompetens

  • Kunskap om lobbying och Public Affairs, lång vana vid att arbeta med politiska frågeställningar.
  • Råd och stöd till personer i ledande ställning vid omorganisationer och andra förändringar.
  • Vana vid att leda komplexa projekt.
  • Ett analytiskt och målfokuserat arbetssätt.
  • Strategiskt försäljningsstöd.