Mikael Eklund

Mikael Eklund
Seniorkonsult

DoubleCheck Consulting AB
Tel: 073-914 84 36
mikael.eklund@doublecheck.se

Mikael Eklund är konsult och rådgivare med inriktning på affärsutveckling, management och informationsförädling i såväl privat som offentlig sektor.  Mikael har en bakgrund som linjechef, beställare och projektledare med stort intresse för hela kedjan från affärsidé till produkt och tjänst med kunden i fokus.

Mikael brinner för att informationsförädling, management och att utveckla morgondagens medarbetare för företag och organisationer.

Kärnkompetens

  • Processutveckling
  • Beslutsstöd/affärsstöd
  • Utveckla personal
  • Agera beställare/kravställare
  • Interim chef/ledare
  • Informationshanteringsexpert
  • Mentor