Niclas Klintheim

Niclas Klintheim
Seniorkonsult

DoubleCheck Consulting AB
Tel: 0706-555 540
niclas.klintheim@doublecheck.se

Niclas har en bakgrund som VD, marknadschef och försäljningschef inom IT, telekom, logistik och som management konsult. Niclas brinner för att utveckla affärer och processer på företag och organisationer utifrån aktuellt nuläge och tillgängliga resurser.
Niclas har som projektledare arbetat med processkartläggning, systemstöd och verksamhetsförändringar. Niclas är logistiker, samt Civilekonom i Marknadsföring & Organisation samt har en Masters examen i Internationellt ledarskap.

Kärnkompetens

  • Beslutsstöd, marknadsinformation, prognos.
  • Målstyrning, nyckeltal – införande.
  • Affärsstöd, marknadsföring & försäljning, CRM.
  • Kommunikationsstöd, presentation, key note speaker.
  • Projektledning.
  • Inköp & rådgivning.
  • IT rådgivning, utvärdering, upphandling.
  • Interimsledarskap med fokus på sälj och marknadsföring