Om DoubleCheck

Om DoubleCheck

DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. DoubleCheck är vidare en av initiativtagarna samt grundare till den nya branschorganisationen Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL).

DoubleCheck erbjuder såväl paketerade tjänster och produkter som konsulttjänster. Vårt team av erfarna och seniora konsulter erbjuder en unik kompetensbas, vilken vid behov expanderas genom ett unikt nätverk och samverkan med utvalda samarbetspartners. Det säkerställer att varje projekt tillförs en optimal mix av kompetens och resurser relaterat till de särskilda behoven i det aktuella uppdraget.

Medarbetarna på DoubleCheck har erfarenhet av den offentliga affären från båda sidorna. Det vill säga, vi har kunskap både från leverantörssidan såväl som inköps- och upphandlingssidan när det gäller både varor och tjänster.

Vi har erfarenhet av offentlig marknad.  Vi har arbetat inom olika typer av offentlig förvaltning och upphandlat och använt de varor och tjänster som leverantörer tillhandahåller. Som upphandlare och användare har vi erfarenhet av att arbeta med LOU som en del av det styrande regelverket. Vi vet vad det innebär att ansvara för en verksamhet som måste fungera i en kontext av begränsade ekonomiska och personella resurser och styrande regelverk som LOU, offentlighetsprinciper med mera.

En av hörnstenarna i DoubleChecks affärsidé är att erbjuda aktuell, relevant och pålitlig information om den offentliga affären ─ allt i syfte att ge dig som kund rätt information och värdefulla beslutsunderlag till grund för din offentliga affär.

Fredrik Tamm, grundare av DoubleCheck AB har sedan början av 2000- talet aktivt arbetat för sundare affärer på den offentliga marknaden.

Fredrik Tamm är som sakkunnig om den offentliga affären en ofta anlitad talare, krönikör och debattör, bl a i det nationella projektet Anbudsvågen, ett projekt som verkar för att inspirera och engagera fler leverantörer att se möjligheterna i den offentliga marknaden. Syftet med Anbudsvågen är att på sikt få fler anbud vilket skapar en bättre konkurrens.

Fredrik är också en av grundarna till Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer, FSOL, med fokus på att tillvarata leverantörernas intresse för effektivare och rättvis konkurrenssituation i den offentliga affären.