Uppförandekod

Öppenhet och transparens

Grunden till en fungerande offentlig marknad är att det finns en accepterad och fungerande transparens. Det innebär att alla aktörer som har med våra skattemedel att göra är beredda att bli granskade och stå för den goda affären. Både köpare och leverantörer på den offentliga marknaden måste förstå vikten och effekten av att den offentliga affären är offentlig. Om detta inte är accepterat eller fungerar finns det risk att mindre seriösa leverantörer utnyttjar detta och snedvrider konkurrensen. DoubleChecks bidrag till öppenhet och transparens är att alla våra medarbetare jobbar efter en uppförandekod (code of conduct) som vi också gör tillgänglig via vår hemsida.

Vi går också ett steg längre genom att ställa krav på våra kunder att dels respektera vår egen uppförandekod, dels att acceptera vår kundversion av densamma. Visserligen en kortare version men som till sin innebörd visar att DoubleChecks kunder är seriösa, är beredda att bli granskade och att de verkar för bättre offentliga affärer.