Vi skapar bättre offentliga affärer
Specialister på rådgivning om den offentliga marknadens affärer
Vi hjälper dig att göra bättre affärer med offentliga köpare

Beslutsstöd

Våra kunder får rätt underlag för att ta beslut om marknadsinvesteringar. En förutsättning för fler och bättre affärer på den offentliga marknaden.

Läs mer om beslutsstöd

Affärsstöd

Med kunskap, erfarenhet och lösningar hjälper vi kunderna att påverka den offentliga affären. Vi vet inte bara vem som gör inköpen, vi vet också hur dessa görs.

Läs mer om affärsstöd

Kommunikationsstöd

Vi erbjuder både marknadsplatser och event samt kontaktdata där du har möjlighet att synas och skapa nya kontakter. Både egna som via partners. Ibland vill man inte synas själv i en diskussion eller förhandling. Vi tar dialogen för våra kunder.

Läs mer om kommunikationsstöd

Anbudsstöd

I en av de mest avgörande delar av arbetet mot den offentliga marknaden ger vi leverantören bättre och med all säkerhet avgörande förutsättningar att ex. hantera anbudet på ett korrekt och framgångsrikt sätt.

Läs mer om anbudsstöd

Om oss på DoubleCheck

DoubleCheck är en ledande marknadskonsult med fokus på den offentliga affären.
Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden.
Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer.

DoubleCheck är en del av PublicInsight-koncernen, som jobbar för att förverkliga drömmen om en fungerande offentlig marknad.
Läs mer om PublicInsight »

Vi har arbetat inom olika typer av offentlig förvaltning och upphandlat och använt de varor och tjänster som leverantörer tillhandahåller. Som upphandlare och användare har vi erfarenhet av att arbeta med LOU som en del av det styrande regelverket.

Vi vet vad det innebär att ansvara för en verksamhet som måste fungera i en kontext av begränsade ekonomiska och personella resurser och styrande regelverk som LOU, offentlighetsprinciper med mera. Läs mer »

Bilden av den offentliga marknaden

Sedan 2013 har modellen för den offentliga marknaden funnits beskriven och publicerad. Bland annat finns den som definition på Wikipedia och som grund för Dagens Samhälles kortfilm om hur den offentliga marknaden fungerar. Två av DoubleChecks konsulter är skapare av denna modellbeskrivning som förändrat synen på hur de offentliga affärerna görs.

Idag är det inte längre de juridiska processerna som är i fokus i den offentliga affären. Det är möjligheten att påverka inköpen som resulterar i bättre offentliga affärer. Med ökad kunskap om affärernas storlek, hur de görs, och vem som gör dem, skapar DoubleChecks konsulter ett strategiskt försprång och ett unikt mervärde för sina kunder.

Insiktstrappan

En av de viktigaste insikterna en leverantör till offentlig sektor måste skaffa sig är hur att påverka sin offentliga affär. Vem ska påverkas? När ska marknadskommunikationen genomföras och i vilka kanaler? Vilket budskap passar bäst i vilken fas av den offentliga affärsprocessen?

Vårt sätt att möta dig som kund är att vi utgår från vår Insiktstrappa för att skapa rätt engagemang i syfte att påverka rätt kund i rätt tillfälle med rätt budskap.

En okänd leverantör får sällan en fråga om att göra en direktupphandling – du behöver bli igenkänd.

En erkänd leverantör ökar sina möjligheter att få påverka vilka krav som kommer ställas i upphandlingen och hur de ställs.

Leverantörer som befinner sig på översta nivån ser den offentliga affären som en strategiskt viktig del i sin verksamhet och avsätter resurser att påverka både före, under och efter själva upphandlingen.

Sagt om DoubleCheck av våra kunder

”Vi har arbetat med DoubleCheck i tre år med syfte att kvalitetssäkra vår affärsprocess mot den offentliga marknaden och utnyttja de möjligheter vi tidigare inte sett. DoubleCheck har stöttat oss att såväl förstå möjligheterna och vägen till framgångsrika affärer. Vi har kommit ifrån ”Lägsta pris-tänkandet” och siktar på att komma in tidigare i processen, att visa användarna fördelarna med vårt erbjudande redan innan förfrågningsunderlaget tas fram och har på det sättet både vunnit fler affärer och det med högre lönsamhet.”

Sagt av tjänsteföretag i servicebranschen (omsättning 400 MSEK)

Sagt om DoubleCheck av våra kunder

”DoubleCheck har hjälpt oss att få en mycket bättre insikt i den offentliga marknadens storlek, våra konkurrenters affärer och var det finns blinda fläckar. Vi har fått deras hjälp att ta fram en faktabaserad analys av storleken på marknaden, och därefter trängt djupare ner i de affärer vi missat. Vi har förstått dels hur affärerna såg ut men också vad vinnaren därefter har levererat på fakturanivå. Med detta som utgångspunkt har vi reviderat vårt arbetssätt och vårt sätt att ta betalt.”

Sagt av IT-bolag (omsättning 100 MSEK)

Möt oss på Doublecheck

Upphandlingspuben

Upphandlingspuben – för dig på den ena eller den andra sidan av den offentliga affären! Värd för kvällen: Securitas Läs om Securitas löfte gällande den offentliga affären Kvällens tema: Resurs- och kompetensbehov i offentlig...

Frukostseminarium Stockholm: Gör bättre offentliga affärer

Frukostseminarium Stockholm: Gör bättre offentliga affärer Välkommen på frukostmöte med fokus på fler och mer lönsamma offentliga affärer! Låt oss inspirera dig att göra fler och bättre affärer på den offentliga marknaden −...

NYHETER

Offentlig marknadspotential görs tillgänglig av DoubleCheck

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för näringslivet i Dalarna och övriga Sverige. Därför har Upphandlingsdialog Dalarna i samarbete med DoubleCheck skapat Upphandlingsakuten där företag kan få kostnadsfri hjälp att sälja till länets kommuner och...

Fokusera på nytta inte slöseri

Svensk näringsliv uppmärksammar i en rapport potentialen i bättre offentliga affärerna i Sverige. Det här är en fråga som kommer att vara i fokus på DoubleCheck arena under Almedalsveckan.I sin rapport understryker Svenskt Näringsliv att...

Arena för samverkan ska få skatterna att räcka längre

Den offentliga marknaden omsätter långt mer än 800 miljarder kronor varje år. I ett läge med pressade offentliga finanser behöver varje skattekrona användas på bästa sätt. Därför lanserar DoubleCheck i år en arena i Almedalen för att samla aktörer som har...

DoubleCheck och Ulrika Ajax tar fram ABC+D boken för offentliga affärer

Offentlig sektor lider av att allt för få leverantörer lämnar anbud i de offentliga upphandlingarna. En stor anledning till detta är myten om komplexitet som råder kring den offentliga affären. Det krävs förenkling och hjälpmedel som ger effekt. Därför lanseras nu den offentliga affärens ABC+D-handledning. DoubleCheck tar hjälp av Upphandling 24:s förre visionäre ledare Ulrika Ajax i produktionen.