Branschstatistik offentliga affärer

Branschstatistik offentliga affärer

09.30 – 16.00 Branschstatistik offentliga affärer 

DoubleChecks marknadsinstitut och upphandlingsverktyget Mercell presenterar en unik sammanställning av affärsinformation över 10 av de största branscherna på den offentliga marknaden. Presentationen genomförs som en öppen workshop med DoubleChecks yrkesutbildade researchers som ger svaren på var företag på den offentliga marknaden gör de största affärerna, hur mycket de fått utbetalt av resp. kommun, landsting eller myndighet.

DoubleChecks nationella insamling har genomförts sedan 2012 och består av fakta från kommuner, landsting och myndigheter sammanställt för att synliggöra den offentliga marknadens affärsvärden, och utgör en viktig del i den totala upphandlingsstatistiken.

Statistiken används idag av offentliga företrädare, i rapporter från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten m.fl.

Mercell är nordens ledande förmedlare av upphandlingar med både offentlig sektor och privata leverantörer sammanräknat.  Mercell kan genom sin mångåriga kunskap om hur upphandlingar utförs beskriva hur dessa affärsvärden kommer till samt på vilka sätt leverantörer kan påverka sin egen framgång.

Mercell och DoubleCheck samarbetar för att skapa bättre beslutsunderlag både för de leverantörer som ska delta i en upphandling liksom för de upphandlande myndigheter som ska genomföra en upphandling. Syftet med samarbetet är att bidra till att skapa bättre offentliga affärer och därmed ökad nytta av våra gemensamma skattemedel.

Programmet för dagen den 6 juni

Siffror inom parantes är SNI-kod – aktuell bransch

9.30                     Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus (86221)

10.00                  Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer (87301)

10.30                  Öppna sociala insatser för äldre personer (88101)

11.00                  Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror (46460)

13.30                  Byggande av bostadshus och andra byggnader (41200)

14.00                  Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (68201)

14.30                  Datakonsultverksamhet (utveckling av datasystem) (62020)

15.00                  Konsultverksamhet avseende företags organisation (70220)

15.30                  Närtrafik med lokalbuss, lokaltåg, spårvagn, trådbuss, tunnelbana (49319)

16.00                  Partihandel med livsmedel, drycker och tobak (46300)