Almedalen – program tisdagen 5 juni 2016

PROGRAM – TISDAG 5 JUNI

 TISDAG     ONSDAG   TORSDAG   TALARE

 

 

 

07.30

Frukostpanel

Kvalitet i den offentliga affären

Hur hittar man balansen mellan målstyrning, funktionskrav och hållbarhet – hur kommer köpare och säljare fram till en gemensam kvalitetsdefinition?.

DoubleCheck leder panelen med utgångspunkt i Whitepaper II ”Den offentliga affären – tas den på allvar?”.
Panelsamtal 08.00 – ca 09.15.
Frukost serveras från 7.30

Medverkande:

  • Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten
  • Emma Breheim, Upphandlingschef, Luleå kommun
  • Rickard Gegö, VD, Sveriges Åkeriföretag
  • Eva Cooper, Regionchef Företagarna, Gävleborg
  • Ulrika Ajax, Inköpsstrateg, Lantmäteriet

Moderator: Fredrik Tamm, grundare och sakkunnig om den offentliga affären, DoubleCheck AB.

Hämta presentationsmaterial från frukostseminariet:
Den offentliga affären – tas den på allvar?
Bilden: Mål – Funktion – Hållbarhet

Läs mer »

10.00

Inköpsrådet går på djupet – Så utecklas de offentliga inköpen

Offentlig sektor köper varor och tjänster för åtminstone 844 miljarder kronor. Hur ser det ut från en leverantörs perspektiv. Vilka möjligheter till förbättringar finns? Är det möjligt att minska kostnaderna för inköp i offentlig sektor med tio procent varje år?

Hur bör offentlig sektor ställa etiska och sociala krav i sina upphandlingar av produkter som datorer? Hur fungerar uppföljningen av de krav som ställs idag? Vilka är bristerna och problemen med offentlig upphandling? Hur har den offentliga marknaden utvecklats? Johanna Falk, anbudsansvarig på Atea, utfrågas om sin sin syn på de offentliga inköpen.

Medverkande
Johanna Falk, Upphandlingschef, ATEA.
Bo Nordlin, chefredaktör, Inköpsrådet.

Läs mer »

11.00

Lunchseminarium med Poolia och 2Secure

Fel blir dyrt – om vikten av att använda sig av bakgrundskontroller vid rekrytering.

Att rekrytera rätt är ett hantverk som kräver både kunskap och verktyg. Ett CV är ett kvitto på kandidatens kunskap och erfarenhet, men går det att lita på att det som står där stämmer?

För att få hela bilden av en kandidat måste det verifieras så att man kan upptäcka i tid att VD-kandidaten har narkotikalangare i källaren och att ”ingenjören” faktiskt bara har fått ihop 15 poäng på KTH. Det sparar arbetsgivaren tid, pengar och rykte. Välkommen att stanna efter seminariets slut.

Medverkande
Anna Svanberg, vice vd, Poolia Sverige AB
Elias Wästberg, communications director, 2Secure

Seminarium: 11.00 – 12.00
Lunch serveras 12.00 – 12.30

Läs mer »

12.30

Lunchseminarium med Bright

Hur blir medborgardialogen en naturlig och effektiv del av kommunens kommunikationsstrategi?
Om vikten av att driva utvecklingsarbete utifrån medborgarens perspektiv. Hur skapar man en levande verksamhet där medborgarna är en naturlig del av utvecklingsarbetet?

Medborgardialogens betydelse för varumärkesarbetet och betydelsen av att hela organisationen ställer upp på kund- och bemötandefrågor. Välkommen från kl 12.45

Medverkanden
Fredrik Tamm, affärsutvecklare, DoubleCheck
Erik Ferenius, chef Servicecenter, Huddinge Kommun
Patric Klaremo, enhetschef servicecenter, Örebro Kommun
Helena Frennmark, kundansvarig, Bright Relation

Vi startar med gemensam lunch kl. 12.30 – 13.00
Seminarium 13.00 – 14.00

Läs mer »