Almedalen – program torsdag 6 juli 2017

PROGRAM – TORSDAG 6 JULI

MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG

07:30 – 09:00

Frukostpanel

Hållbar upphandling och hållbara inköp – Vems ansvar? Vems intresse? ISO 20400 lanserad

Med ökad kvalitet i upphandlingen ökar också intresset från de bästa leverantörerna att delta. Tendensen i offentlig sektor är att antalet anbud per upphandling minskar. Kan denna nya ISO-certifiering höja nivån och öka intresset igen?

Moderator: Fredrik Tamm

Läs mer »

10:00 – 11:05

Seminarium

Vilka blir årets viktigaste frågor i upphandlingsdebatten?

Vilka blir de stora snackisarna i år? Är det regeringens utlovade lagförenklingar eller implementeringen av den nationella upphandlingsstrategin eller någon helt annan företeelse som kommer att ha störst genomslag inom upphandlingsområdet? Tillsammans debatterar och reflekterar vi årets debatt.

Arrangör : Upphandling24, Sveriges Offentliga Inköpare
Plats: Stallgården, Mellangatan 11

Läs mer »