Almedalen – program torsdag 7 juni 2016

PROGRAM – TORSDAG 7 JUNI

 TISDAG     ONSDAG   TORSDAG   TALARE

 

 

 

07.30

Frukostpanel

Det offentliga ledarskapet måste stärkas – Strategisk upphandling är nyckeln till ett effektivare nyttjande av våra skattemedel.

Beslutsfattarna i offentlig sektor måste ta sitt affärsmässiga ansvar – annars kommer den offentliga upphandlingen aldrig bli strategisk. Beslut måste fattas baserat på konkreta affärsvärden. Presentation av delar av DoubleChecks unika affärsinformation över den offentliga marknaden.

Panelsamtal 08.00 – ca 09.15.
Frukost serveras från 7.30.

Medverkande:

  • Martin Kruse, avdelningschef upphandling, Arbetsförmedlingen
  • Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
  • Anders Wijkman, ordförande, Miljömålsberedningen
  • Anders Hvarfner, vd, Iris Sverige
  • Ellen Hausel Heldal, projektledare, Svenskt Näringsliv

Moderator: Anna Wiklund, fd Kommunstyrelseordförande Enköping och Ordförande i SKL:s Revisionsdelegation

Läs mer »

10.00

Inköpsrådet går på djupet – Vilken nytta bidrar Upphandlingsmyndigheten med?

Upphandlingsmyndigheten har en ny generaldirektör. Hur kan myndigheten förbättra sitt stöd för offentliga upphandlare och leverantörer till offentlig sektor? Hur går arbetet med de nya uppgifter som har tillförts myndigheten, som att fastställa nivåer för kollektivavtalsliknande villkor?

Inger Ek, nytutnämnd generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten utfrågas av Bo Nordlin, chefredaktör för Inköpsrådet. Myndigheten har kritiserats för att lämna felaktig information via sin helpdesk, hur ser Inger Ek på kritiken och vad görs för att säkerställa kvaliteten? Hur går arbetet med de nya uppgifter som har tillförts Upphandlingsmyndigheten, som att fastställa nivåer för kollektivavtalsliknande villkor och att identifiera de branscher där det är behövligt att ställa krav enligt dessa nivåer.

Medverkande
Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
Bo Nordlin, chefredaktör, Inköpsrådet

Läs mer »

11.00

Lunchseminarium med Crisp – agilakontrakt.se

Bygg ett effektivt samhälle genom vardagsinnovation.

Organisationers digitalisering kan ge fungerande lösningar, i tid, och spara miljoner åt sina uppdragsgivare. Hur kan både privat och offentlig sektor åstadkomma mer med mindre, låta läkare vara läkare och lärare vara lärare genom att ändra och påverka sättet större projekt upphandlas och bedrivs?

Nyckeln till att lyckas är Agila kontrakt. I denna session går vi igenom hur både privat och offentlig sektor kan åstadkomma mer med mindre, låta läkare vara läkare och lärare vara lärare genom att ändra och påverka sättet större projekt upphandlas och bedrivs. Vad har Karlstad sjukhus och Danska bolagsverkets digitalisering gemensamt? De har levererat fungerande lösningar, i tid, och sparat miljoner åt sina uppdragsgivare. Välkommen att stanna efter seminariet.

Medverkande

  • Mattias Skarin, konsult, Crisp
  • Mia Kolmodin, konsult, Crisp
  • Tomer Shalt, konsult, Nordic River
  • Moderator Bo Nordlin, grundare, Inköpsrådet

Seminarium: 11.00 – 12.00
Lunch serveras 12.00 – 12.30

Läs mer »

12.30

Lunchseminarium med Sveriges Åkeriföretag

Straffbart att köpa otillåtna transporter – Varför inte välja Fair Transport istället?
Om vikten av att driva utvecklingsarbete utifrån medborgarens perspektiv och att köpa transporter på rätt sätt. Hållbara transporter som bidrar till en bättre cirkulärekonomi – Fair Transport omfattar alla ingående delar för en sund och hållbar transportnäring.

Konkreta exempel ges på relevanta krav vid upphandlingar och inköp. Både för den privata och offentliga marknaden. Upphandlingsmyndigheten är på plats och berättar om vårens stora dialogturné som ledde fram till ett utvecklingsarbete av kriterierna för transportupphandlingar med fokus på ett hållbart och funktionsinriktat arbetssätt.

Medverkanden
Erika Svanström, Kommunikationsdirektör, Sveriges Åkeriföretag
Charlotta Frenander, Enheten för policystyrning, Upphandlingsmyndigheten
Päivi Lehtikangas, Utvecklingsledare, Region Örebro Län

Vi startar med gemensam lunch kl. 12.30 – 13.00
Seminarium 13.00 – 14.00

Läs mer »