Almedalen – program måndag 2 juli 2018

Träffpunkt #offentligmarknad by DoubleCheck

På Träffpunkt #offentligmarknad möter du några av de viktigaste aktörerna för bättre offentliga affärer.

 

Brilliant, IRIS-gruppen, Dagens Samhälle, SKL Kommentus, Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) och Upphandling24 bjuder tillsammans med DoubleCheck och Dialogmakarna på högkvalitativt program. Vi erbjuder dig seminarier, frukostpaneler, personliga möten, högintressanta talare och deltagare samt mingel och
#upphandlingspub

 

Affärsstrateger från DoubleCheck finns alltid på plats redo att diskutera hur man gör bra affärer på #offentligmarknadVälkomna till Clarion Hotel Visby och Träffpunkt #offentligmarknad by DoubleCheck!

Våra partners

Program juli 2018

07.30 – 22.59

Kitchen & Table, Källaren

Träffpunkt #offentligmarknad by DoubleCheck

Arrangör: DoubleCheck

Affärsstrateger från DoubleCheck finns alltid på plats redo att diskutera hur man gör bra affärer på #offentligmarknad.

07.30 – 09.00

Kitchen & Table

Måndag hela veckan? Har kompetensutvecklingen gått i stå?

Arrangör: Iris-gruppen

Hur kommer vi vidare med att minska gapet mellan dagens kompetens och framtidens behov? Har vi fastnat i våra ambitioner kring en fungerande arbetsmarknad där det livslånga lärandet ska få alla att växa? Finns det frågor som vi har missat? Svar som inte fått sitt rättmätiga utrymme?

09.30 – 10.30

Kitchen & Table

Psykisk ohälsa – kunskap gör skillnad

Arrangör: Iris-gruppen

Psykisk ohälsa ökar i vårt samhälle både bland unga och gamla. Förmåga och kunskap för att hantera personer med psykisk ohälsa blir därmed allt viktigare för fler yrkesgrupper, men hur ser rätt bemötande ut, och vilka blir effekterna om vi inte kan eller vill lyckas?

10.45 – 11.45

Kitchen & Table

Så jobbar du smart för att ta emot och behålla personer med funktionsnedsättning på arbetsplatsen?

Arrangör: Iris-gruppen

Arbetslösheten hos personer med en funktionsnedsättning är betydligt högre än för andra. Hur kan arbetsgivare bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad genom att rekrytera/behålla kompetens som behövs på arbetsplatsen?