Almedalen – program tisdag 3 juli 2018

Träffpunkt #offentligmarknad by DoubleCheck

På Träffpunkt #offentligmarknad möter du några av de viktigaste aktörerna för bättre offentliga affärer.

 

Brilliant, IRIS-gruppen, Dagens Samhälle, SKL Kommentus, Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) och Upphandling24 bjuder tillsammans med DoubleCheck och Dialogmakarna på högkvalitativt program. Vi erbjuder dig seminarier, frukostpaneler, personliga möten, högintressanta talare och deltagare samt mingel och
#upphandlingspub

 

Affärsstrateger från DoubleCheck finns alltid på plats redo att diskutera hur man gör bra affärer på #offentligmarknadVälkomna till Clarion Hotel Visby och Träffpunkt #offentligmarknad by DoubleCheck!

Våra partners

Program juli 2018

07.30 – 22.59

Kitchen & Table, Källaren

Träffpunkt #offentligmarknad by DoubleCheck

Arrangör: DoubleCheck

Affärsstrateger från DoubleCheck finns alltid på plats redo att diskutera hur man gör bra affärer på #offentligmarknad.

08.00 – 17.00

Kitchen & Table, Källaren

Träffpunkt Inköpsdagen

Arrangör: Dagens Samhälle m partners

Träffpunkt Inköpsdagen är hela Almedalens viktigaste dag för dig som är engagerad och involverad i arbetet med att skapa bättre offentliga affärer. Delta i seminarier och paneldiskussioner som kommer att ge dig ny kunskap och avgörande insikter om morgondagens offentliga marknad. Träffpunkt Inköpsdagen sker i samverkan mellan SOI, Dagens Samhälle Insikt och SKL Kommentus. En unik mötesplats där de offentliga inköpen kommer att belysas och diskuteras ur samtliga relevanta perspektiv.

08.00 – 09.00

Kitchen & Table

Inköpscentralernas betydelse för den framtida offentliga affären

Arrangör: Dagens Samhälle m partners

Är det bättre med samordnade inköp och upphandlingar eller medför detta bara en ökad uteslutning av mindre leverantörer och en försämrad konkurrens? Vilket ansvar har en Inköpscentral för att avropen fungerar som det är avtalat? Vilket stöd får leverantören?

09.00 – 09.45

Källaren

Molnet över skolan – hur ska den nationella digitaliseringsstrategin kunna realiseras?

Arrangör: Dagens Samhälle m partners

År 2022 ska den nationella digitaliseringsstrategin vara implementerad. Hur långt har SKL kommit i arbetet med att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet?

10.00 – 11.30

En för alla parter god offentlig affär! Går det att göra offentliga affärer som alla är nöjda med?

Arrangör: Dagens Samhälle m partners

Hur får vi det att fungera? Hur har andra gjort? Vi har samlat både missnöje och framgångsexempel för den offentliga affären.

11.30 – 11.50

Kitchen & Table

Key note: Anna-Karin Hatt, VD Almega

Varför är det inte fler leverantörer som vill delta i de offentliga upphandlingarna?

Arrangör: Dagens Samhälle m partners

Vilka möjligheter finns det för offentlig sektor och dess upphandlande myndigheter att stimulera fler leverantörer att vilja delta i den offentliga upphandlingen?

Anna-Karin Hatt, vd Almega

12.00 – 12.45

Kitchen & Table, Källaren

Hur klarar inköparna av att handla upp de artificiella och intelligenta system som ska lösa välfärdsutmaningarna?

Arrangör: Dagens Samhälle m partners

Vilka krav skall ställas på den egna beställaren och vilka krav ska/kan ställas i upphandlingen? Och vem ska lära Inköparna hur man gör? Digitaliseringen är inget fritt val utan ett måste för en fungerande modern välfärd.

13.00 – 13.45

 Källaren

Offentliga beslut bör fattas baserat på fakta

Arrangör: Dagens Samhälle m partners

Varför fattas inte offentliga beslut i allt större utsträckning baserat på fakta? Offentlig information är ju tillgänglig för alla. Eller är den inte det?

13.30 -13.45

Kitchen & Table

Key note: Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen

Hur ser det ut med tilliten i den offentliga affären? Finns det något förtroende kvar?

Arrangör: Dagens Samhälle m partners

Alltför många leverantörer till offentlig sektor uttrycker missnöje med den affärsmässiga aspekten. Bristen på tillit till att den upphandlande myndigheten verkligen är intresserad av en affärsrelation hämmar antalet anbud och utvecklingen av den goda affären. Hur kommer vi till rätta med detta?

Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen

14.00 – 14.45

Källaren

Sluta lappa och laga! Är det dags för en ny lag för offentlig upphandling?

Arrangör: Dagens Samhälle m partners

Regeringen har under den gångna mandatperioden tillsatt en utredning om hur LOU kan förenklas och i april presenterades SOI:s förslag till ny upphandlingslagstiftning under tröskelvärdena. Hur påverkar förslagen de offentliga upphandlingarna?

14.15 – 14.30

Kitchen & Table

Key note: Åsa Zetterberg, CDO Sverige, Regeringskansliet

Sveriges offentliga inköp måste digitaliseras för att bli mer attraktiva

Arrangör: Dagens Samhälle m partners

Nu är det inte längre 24-timmarsmyndighet eller e-förvaltning som gäller. Allt ska digitaliseras i offentlig sektor. Men varför?

Åsa Zetterberg, CDO Sverige, Regeringskansliet

14.40

Kitchen & Table

Debatt: Ardalan Shekarabi (S), civilminister
Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd SLL

Hur kan den offentliga upphandlingen skapa en bättre vård?

Arrangör: Dagens Samhälle m partners

Diskussionerna kring den offentliga upphandlingen och dess konsekvenser är en het fråga. Här möts två perspektiv på vad den offentliga upphandlingen kan leda till och hur den skall användas på bästa sätt?

Ardalan Shekarabi (S), civilminister
Irene Svenonius (M) , finanslandstingsråd Stockholms läns landsting

15.00 – 15.30

Källaren

Hur handlar man upp intellektuella tjänster? Hur säkrar man resurser till offentliga uppdrag?

Arrangör: Dagens Samhälle m partners

Vet verksamhetens ansvariga, eller för delen dess personal, var man är sårbar och hur starkt beroende man är av enskilda leverantörer? Har beställarna koll på alla leverantörer man faktiskt samarbetar med? Hur upphandlas intellektuella tjänster? Hur köper man in den kvalitet som möter rätt behov?

18.30

Källaren

Upphandlingspub med Upphandlingsbattle kl 20.15

”Vem är Almedalens snabbaste upphandlare/inköpare?”

Arrangör: Dialogmakarna

Välkommen till Upphandlingspuben – för dig på den ena eller den andra sidan av den offentliga affären!

Under tisdagen är det premiär för upphandlingsbattle. Vi samlar några av landets vassaste upphandlare/inköpare/jurister som på scen tävlar i dueller för att vi ska utse en vinnare. Publiken får till sig kunskap om upphandling på ett nytt sätt. Intressant både för sig som leverantör, upphandlare och beslutsfattare.