Almedalen – program torsdag 5 juli 2018

Träffpunkt #offentligmarknad by DoubleCheck

På Träffpunkt #offentligmarknad möter du några av de viktigaste aktörerna för bättre offentliga affärer.

 

Brilliant, IRIS-gruppen, Dagens Samhälle, SKL Kommentus, Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) och Upphandling24 bjuder tillsammans med DoubleCheck och Dialogmakarna på högkvalitativt program. Vi erbjuder dig seminarier, frukostpaneler, personliga möten, högintressanta talare och deltagare samt mingel och
#upphandlingspub

 

Affärsstrateger från DoubleCheck finns alltid på plats redo att diskutera hur man gör bra affärer på #offentligmarknadVälkomna till Clarion Hotel Visby och Träffpunkt #offentligmarknad by DoubleCheck!

Våra partners

Program juli 2018

07.30 – 22.59

Kitchen & Table, Källaren

Träffpunkt #offentligmarknad by DoubleCheck

Arrangör: DoubleCheck

Affärsstrateger från DoubleCheck finns alltid på plats redo att diskutera hur man gör bra affärer på #offentligmarknad.

07.30 – 18.30

Träffpunkt #framtidensarbetsplats

Arrangör: Brilliant

För att få till en fungerande arbetsplats eller en fungerande kundrelation krävs att man vågar ställa frågan – Hur mår du? Mår man bra bygger det på att man blir sedd och lyssnad till.
Detta kan ske på olika sätt och idag med hjälp av olika tekniska hjälpmedel. Men på vilket sätt ställer man frågorna som ger svaren alla säger sig vilja ha men sällan grundar sin arbetsmiljö i? Fackförbundens roll förändras. Servicebegreppet har fått ny innebörd. Kundrelationen ser annorlunda ut. Vi berättar hur!

08.00 – 09.00

Kitchen & Table

Kommer AI förbättra framtidens arbetsplats?

Arrangör: Brilliant

Arbetsmarknaden i allmänhet och offentlig sektor i synnerhet står inför ett paradigmskifte. Vad händer med medarbetaren och engagemanget när roboten kliver in på arbetsplatsen, kan en robot vara engagerad?

10.00 – 11.00

Källaren

Sjukfrånvaron inom offentlig sektor där det finns privata alternativ ökar. Vad beror det på?

Arrangör: Brilliant

Hur mycket påverkan har arbetsgivaren egentligen på graden av sjukfrånvaro på arbetsplatsen? Vad gör fackförbunden för att förebygga sjukfrånvaro. Är det deras ansvar? Kan och vill de göra mer?

10.00 – 11.00

Kitchen & Table

Kränkningar på arbetsplatsen – vad händer efter metoo?

Arrangör: Brilliant

Hur blev det egentligen efter uppropen hösten/vintern 2017 kring metoo? Händer det något alls? Hur beredd och modig är man på riktigt i organisationer för att agera på signaler om kränkningar på arbetsplatsen?

11.00 – 11.30

Kitchen & Table

Hur rustar man sig för förändringsresan från reaktiv administration till en proaktiv kundservice?

Arrangör: Brilliant

Kraven på de kooperativa samhällsorganisationerna ökar. Resan från att vara en medlemsorganisation till att bli en servicefunktion med kundkrav