02
nov
2020

Offentlig marknadspotential görs tillgänglig av DoubleCheck

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för näringslivet i Dalarna och övriga Sverige. Därför har Upphandlingsdialog Dalarna i samarbete med DoubleCheck skapat Upphandlingsakuten där företag kan få kostnadsfri hjälp att sälja till länets kommuner och...
13
jun
2019

Fokusera på nytta inte slöseri

Svensk näringsliv uppmärksammar i en rapport potentialen i bättre offentliga affärerna i Sverige. Det här är en fråga som kommer att vara i fokus på DoubleCheck arena under Almedalsveckan.I sin rapport understryker Svenskt Näringsliv att upphandlingslagarna inte...
07
jun
2019

Ett knippe nyttiga och roliga evenemang

Nedräkningen inför årets Almedalsvecka pågår. Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus arrangerar exempelvis en temadag om upphandling i en föränderlig värld medan Doublecheck bjuder på en träffpunkt med såväl hack som mingel. Ett knippe nyttiga och roliga...
05
jun
2019

Arena för samverkan ska få skatterna att räcka längre

Den offentliga marknaden omsätter långt mer än 800 miljarder kronor varje år. I ett läge med pressade offentliga finanser behöver varje skattekrona användas på bästa sätt. Därför lanserar DoubleCheck i år en arena i Almedalen för att samla aktörer som har ett intresse...
02
dec
2017

Inget jävförbud i nya LOU

Frågan är om vänskap utgör en risk för jäv eller korruption i offentlig upphandling. Det rådde det delade meningar om i ett av torsdagens seminarium på upphandlingskonferensen. – Allt för många är livrädda för att klandras för jäv eller korruption. Skapa transparenta...