09
okt
2018

Sanningsförsäkran

Detta dokument är framtaget av DoubleChecks konsulter Charlotta Frenander, numer på Upphandlingsmyndigheten och Fredrik Tamm på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag under den nationella turnén i syfte att öka köpen av hållbara transporter. Turnén genomfördes med stöd av...
04
maj
2018

Nu ska Dalarnas företag bli bättre på offentlig upphandling

För att öka stödet till länets företagare som kommer i kontakt med offentlig upphandling driver Länsstyrelsen i Dalarnas län Upphandlingsdialog Dalarna som är ett forum för att förmedla kunskap, visa goda exempel och erbjuda metodstöd och coachning vid offentliga...