Anbudsstöd

Anbudsstöd

I en av de mest avgörande delar av arbetet mot den offentliga marknaden ger vi leverantören bättre och med all säkerhet avgörande förutsättningar att ex. hantera anbudet på ett korrekt och framgångsrikt sätt. Det sker genom våra erfarna konsulter samt genom de olika program/ verktyg som vi har vi vår portfölj. Vi skapar lönsamma affärer för den offentliga marknaden.

DoubleCheck erbjuder en rad olika anbudstjänster för att du ska öka dina möjligheter att vinna upphandlingen. Beroende på din situation och behov erbjuder vi stöd, allt ifrån att ge struktur och förståelse för förfrågningsunderlaget till att på en mer strategiskt nivå skapa innehåll och formuleringar för ett vinnande anbud. Den stora nyttan med att anlita en extern part i anbudsarbetet är att få ”oberoende ögon” som utifrån ett oberoende perspektiv både ifrågasätter och coachar dig genom anbudet.

Stöd förfrågningsunderlag | Anbudssäkring | Anbudscoachning | Projektledning av anbud |

Anbudstjänster

Ger kunden orientering, insikt och förståelse i förfrågningsunderlaget, vilka kravs som ställs explicit såväl som indirekt.

DoubleCheck garanterar att skall-kraven nås och att kunden kvalificerar sig för mervärdesdelen i anbudet.

Ger en innehållsstruktur samt kvalitativ bedömning av anbudet samt rekommendationer på anbudets slutliga utformning.

Projektledning av hela anbudsprocessen.