Anbudscoachning

Kvalitativ anbudscoachning

Med kvalitativ anbudscoachning säkerställer vi att ditt anbud får så höga poäng som möjligt i mervärdesdelen av anbudet. Om vi projektleder ert anbud ingår naturligtvis den kvalitativa anbudscoachningen, men ibland passar det bättre för er att själva projektleda anbudet.

DoubleCheck ser till att:

  •  anbudet uppfyller alla skall-krav
  •  ni har besvarat alla frågor och redovisat det som krävs
  •  alla prislistor, specifikationer och andra ifyllda dokument är kompletta
  •  ni har en tydlig innehållsstruktur med rubriker, underrubriker m.m. att förhålla er till när ni skriver anbudet
  •  hela anbudet genomgår en kvalitativ bedömning av innehåll och formuleringar i relation till förfrågningsunderlaget så att så höga poäng som möjligt erhålls

Anbudstjänster

Ger kunden orientering, insikt och förståelse i förfrågningsunderlaget, vilka kravs som ställs explicit såväl som indirekt.
DoubleCheck garanterar att skall-kraven nås och att kunden kvalificerar sig för mervärdesdelen i anbudet.

Anbudscoachning

Ger en innehållsstruktur samt kvalitativ bedömning av anbudet samt rekommendationer på anbudets slutliga utformning.
Projektledning av hela anbudsprocessen.