Anbudsgaranti

Vi garanterar att ditt anbud klarar första granskningen

Skillnaden är hårfin när man jobbar med offentlig upphandling. Ett missat skallkrav, en bortglömd bilaga eller en obesvarad fråga leder till att anbudet förkastas! Anbudet som man har slitit med i veckor, kanske månader, tas inte ens upp till prövning om man missat aldrig så lite i formalia. Det är helt onödigt att utsätta sig för den risken.

DoubleCheck är experter på offentlig upphandling. Vi kvalitetssäkrar era anbud i offentliga upphandlingar, bl.a. genom att kontroll av följande punkter:

• Motsvarar anbudet kraven som ställs i
förfrågningsunderlaget?
• Är skallkraven uppfyllda?
• Är alla frågor besvarade?
• Är bilagor och övrig dokumentation korrekt?

Lämnar ditt företag anbud vid offentliga upphandlingar? Vi garanterar att ditt anbud klarar första granskningen och därmed deltar i den utvärdering som görs av den upphandlande enheten.

Riktpris vid en normalstor upphandling av varor eller tjänster inom LOU är 13.000 kr. Du får ett fast pris vid start och garanteras för detta att anbudet inte förkastas på grund av formella fel.