Anbudssäkring

Anbudssäkring

För att ett anbud ska bli korrekt behövs en noggrann genomgång och avstämning mot både förfrågningsunderlaget och gällande lagar (LOU eller LUF). Om vi projektleder ert anbud ingår naturligtvis en sådan säkring.

I Anbudssäkringen får ni orientering, insikt och förståelse i förfrågningsunderlaget, vilka kravs som ställs explicit såväl som indirekt. Målet för Anbudssäkringen är att ni ska kvalificera er för mervärdesdelen i anbudet.

Tjänsten består av följande huvudmoment:

Granskning av förfrågningsunderlag

DoubleCech kontrollerar att underlaget:

  • följer LOU eller LUF
  • innehåller tydliga krav, utvärderingskriterier och beskrivningar

Vi ger er tydliga anvisningar och strategier för hur ni anpassar ert anbud mot förfrågningsunderlaget. Om underlaget är otydligt så kan vi ställa frågor till upphandlaren för er räkning.

Säkring av anbud

DoubleCheck säkerställer att:

  • anbudet uppfyller alla skall-krav
  • ni har besvarat alla frågor och redovisat det som krävs
  • alla prislistor, specifikationer och andra ifyllda dokument är kompletta
  • de redogörelser som ska utvärderas är väl formulerade, så att ni kan få högsta möjliga poäng

Anbudstjänster

Ger kunden orientering, insikt och förståelse i förfrågningsunderlaget, vilka kravs som ställs explicit såväl som indirekt.

Anbudssäkring

DoubleCheck garanterar att skall-kraven nås och att kunden kvalificerar sig för mervärdesdelen i anbudet.

Ger en innehållsstruktur samt kvalitativ bedömning av anbudet samt rekommendationer på anbudets slutliga utformning.

Projektledning av hela anbudsprocessen.