Stöd förfrågningsunderlag

Stöd förfrågningsunderlag

För att ett anbud ska bli korrekt behövs en noggrann genomgång och avstämning mot både förfrågningsunderlaget och gällande lagar (LOU eller LUF). Om vi projektleder ert anbud ingår naturligtvis en sådan säkring, men ibland passar det bättre för er att själva skriva anbudet. Då kan vi granska och säkra det innan ni lämnar in det.

Granskning av förfrågningsunderlag

DoubleCheck kontrollerar att underlaget:

  • följer LOU eller LUF
  • innehåller tydliga krav, utvärderingskriterier och beskrivningar

Anbudstjänster

Stöd förfrågningsunderlag

Ger kunden orientering, insikt och förståelse i förfrågningsunderlaget, vilka kravs som ställs explicit såväl som indirekt.

DoubleCheck garanterar att skall-kraven nås och att kunden kvalificerar sig för mervärdesdelen i anbudet.

Ger en innehållsstruktur samt kvalitativ bedömning av anbudet samt rekommendationer på anbudets slutliga utformning.

Projektledning av hela anbudsprocessen.