Marknadsdatabas2

Doublechecks marknadsdatabas
– fakta om den offentliga marknadens affärer

DoubleCheck bedriver ett av nordens största datainsamlingsprojekt och har med så kallad Big Data-teknologi läst in hela den offentliga marknadens samtliga inköpsvärden för åren 2012, 2013, 2014 och 2015. All data bearbetas och kategoriseras samt matchas mot andra offentliga uppgifter i vår marknadsdatabas över den offentliga marknaden. Med hjälp av denna fakta gör DC olika analyser och rapporter vilka används som beslutsstöd för våra kunder som vill göra bättre offentliga affärer.

Som kund till DoubleCheck finns flera olika leveransmöjligheter för att få åtkomst till informationen i marknadsdatabasen ”Den Offentliga Marknadens Affärer”, exempelvis via:

  • Fysisk leverans i en översiktlig marknadsrapport (pdf-format).
  • Online-access via ett interaktivt webbgränssnitt.
  • Dataleverans på fil för användning inom BI- eller CRM-system.

Vi påbörjar nu insamling av 2016 års affärsvärden – vill du inte vänta till maj – teckna ditt abonnemang på Onlinetjänsten redan idag och få tillgång till tidigare års affärsvärden utan extra kostnad.

  • För 34 000 kr får du tillgång till hela din bransch affärsvärden på den offentliga marknaden.
  • Du får reda på vad dina konkurrenter har gjort för affärer och med vem.
  • Du kan se hur mycket varje myndighet, kommun eller landsting har handlat för just i din bransch.

Databasen innehåller unik information över det faktiska affärssvärdet för landets myndigheter, kommuner och landsting. Databasen utgår från dig som leverantör på den offentliga marknaden med bas i din bransch och med jämförelser med utvalda konkurrenter.

För mer information kontakta Henrik Stålne, ansvarig researcher på DoubleCheck, henrik.stalne@doublecheck.se, tel 070-797 83 84.

Vi har för fjärde året i rad genomfört en rikstäckande insamling av stat, kommun och landstings samtliga inköp.

  • Finns ditt företag med?
  • Hur stor är din marknadsandel?
  • Vilka är dina konkurrenter?

Resultatet finns i din skräddarsydda marknadsrapport!

För leverantörer

För inköpare

Allmänna villkor för nyttjande av
marknadsinformation

 

Offentliga marknaden online (ny sida)

Läs mer om den offentliga
marknaden

White Paper om den offentliga
marknadens funktionalitet