Avtalsanalys

Så får du affär på ditt avtal

Att vinna en upphandling och teckna ett avtal med en kund på den offentliga marknaden är naturligtvis något de flesta leverantörer är både stolta och nöjda över. Men det är då det egentliga arbetet börjar. Det krävs både tid och resurser för att verkligen få avrop på affären. De som lyckas förstår också vikten av fortsatt dialog, information och marknadsföring för att på så sätt tillvarata alla de möjligheter som avtalet ger.

Vi gör analysen – Du gör affären!

Det finns fler sätt att säkerställa att de fortsatta insatserna riktas rätt så att den affär man investerat timmar på att vinna via upphandlingsprocessen ger affärer och resultat. Ett bra sätt att säkerställa detta är att göra en avtalsanalys!

En avtalsanalys innebär bl.a. att DoubleCheck som oberoende upphandlingskonsult hjälper dig att analysera och följa upp avtalet. Vi gör det bl.a. genom att stämma av upphandlarens avtalsintension och att avtalet verkligen följs. Vi tar fram underlag, gör analysen och föreslår handlingsalternativ.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.