09
okt
2018

Sanningsförsäkran

Detta dokument är framtaget av DoubleChecks konsulter Charlotta Frenander, numer på Upphandlingsmyndigheten och Fredrik Tamm på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag under den nationella turnén i syfte att öka köpen av hållbara transporter. Turnén genomfördes med stöd av Upphandlingsmyndigheten och Dagens Samhälle under våren 2016.

Klicka på länken nedan för att ladda ner mallen: