Lathund

Begäran om offentliga handlingar avseende era inköp under 2016

Ni har fått en begäran om utdrag ur ert ekonomisystem. För att ni ska kunna verkställa vår begäran med en så minimal insats som möjligt har vi tillsammans med systemleverantörerna arbetat fram lathundar för de vanligaste ekonomisystemen.

Klicka på valfri länk till höger för att öppna lathunden eller för att läsa mer om bakgrunden till insamlingsprojektet.

Filformat
Vi önskar med denna begäran en kopia på hela er leverantörsreskontra för 2016 enligt nedan angiven specifikation. För att minimera merarbetet för er att ta fram dessa offentliga handlingar önskar vi erhålla leverantörskontran som Excelfil alternativt semikolonseparerad textfil.

Innehåll i filen
Vi önskar att Excelfilen ska innehålla följande poster med information om leverantörerna, lämpligtvis ska varje rad innehålla så många av de önskade posterna som möjligt.
Vi begär inte att ni ska göra manuella tidsödande sammanställningar av datat utan endast en export ifrån ert ekonomisystem.

  • Id-nummer (ekonomisystemets id-nummer)
  • Leverantörens namn
  • Levarantörens organisationsnummer
  • Adress
  • Postnummer
  • Postort
  • PG/BG (om utbetalning ahar skett till båda alternativen kan dessa anges i varsin kolumn)
  • Utbetalt belopp inkl moms (alternativt endast momsbeloppet)
  • Utbetalt belopp exkl moms
  • Antal fakturor (om sammanställning av fakturer ej kan göras skicka samtliga i Excel)

 

Hör gärna av dig om du har frågor
Henrik Stålne, ansvarig resarcher
Tel: 070 767 27 74, henrik.stalne@doublecheck.se