15
okt
2014

Ledande marknadsinstitut på den offentliga marknaden startar rådgivning

Doublecheck startar ett systerbolag för konsulttjänster avseende offentliga affärer. Målgruppen är enligt vd Fredrik Tamm ledningsgrupper och marknadsavdelningar som vill öka förståelsen och fokuset på den offentliga affären.

Analysföretaget Doublechecks affärsidé är att erbjuda korrekt och relevant information om den offentliga affären. Nu utökas verksamheten med tolv konsulter i det nybildade systerbolaget Doublecheck Consulting, alla med fokus på att hjälpa företag att öka tillväxten och lönsamheten i deras affär med den offentliga marknaden

Fredrik Tamm, vd för Doublecheck, förklarar att konsultverksamheten baserar sig på hans och Per Hammarstedts modellbeskrivning över hur den offentliga marknaden fungerar. Läs mer här »

– Målet är, kort och gott, att göra fler och bättre affärer. Något som gynnar alla. Inte bara den som får affären utan även köparen och i slutändan även vi som skattebetalare, säger Fredrik Tamm.

Doublecheck ser ett tydligt behov av affärsstöd bland de cirka 220 000 leverantörer som säljer till offentlig sektor. Det handlar om att öka förståelsen om att den offentliga affären görs på en marknad. Målet är att skapa ett mervärde i affären och öka insikten om hur jag som leverantör kan påverka min möjlighet till en god affär. Behovet av bättre affärskunskap hos beställare och inköpare är minst lika stor och därför behövs hjälp för att parterna att träffas, förstå varandra och att rätt krav ställs. Bästa sättet att komma dit är att skapa kunskapsöverföring i form av en fungerande dialog.

– Som dialogmakare kan vi hjälpa till att upprätta och föra en konstruktiv dialog utan att behöva gå via juridiken och domstolsväsendet. Fokus ligger istället på smidigare och smartare affärer vilket oftast även innebär snabbare affärer. En effektivare inköpsprocess i offentlig sektor gynnar alla.

 Det nya företaget presenterat sig under Doublechecks frukostseminarium i Stockholm på temat ”möjligheternas marknad” den 17 oktober. För mer information och anmälan till frukostseminarium,
läs mer här »

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd Doublecheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations- och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

 

 


 

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Läs mer på www.doublecheck.se.