29
maj
2017

213 000 leverantörer kan inte ha fel – Offentlig marknad är het

213 000 leverantörer kan inte ha fel – Offentlig marknad är het

De årliga offentliga inköpen1 under 2016 uppgick till ca 822 miljarder kronor och motsvarar cirka 19 % av Sveriges BNP

DoubleCheck, specialister på rådgivning inom den offentliga marknadens affärer, presenterar för femte året i rad en omfattande kartläggning som detaljerat sammanfattar 2016 års faktiska inköp från landets alla myndigheter, kommuner och landsting. Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer ökar från föregående år med ca 5,5 %.

DoubleChecks årliga insamling av offentlig affärsinformation är sannolikt Sveriges största Spendanalys över den offentliga marknaden baserat på faktiska utbetalningar. Förutom att beskriva det totala värdet av den offentliga marknaden ger den en tydlig inblick i hur de offentliga inköpen fördelas. Informationen kan även brytas ned och analyseras per bransch, delmarknad eller geografiskt område. Dessutom är det möjligt att se exakt vad varje köpande offentlig organisation köper från vilket unikt företag och hur fördelningen ser ut mellan exempelvis idéburna organisationer eller per storlek på företaget (SME-företag).

– När äntligen den nya lagstiftningen är på plats sedan 1 januari är det verkligen dags att fokus flyttas från juridiken till affären. För detta bör varje leverantör och köpare på den offentliga marknaden vinnlägga sig om att fatta sina affärsbeslut baserat på fakta och inte gissningar. Vi är alla värda en bättre offentlig affär för att vi som bolag och som medborgare ska få mesta möjliga nytta för de ca 30 miljoner offentliga inköp som görs varje år.

Intresset för den offentliga affären ökar, vilket vi bl a kan se i de politiska debatterna med Civilminister Ardalan Shekarabi i spetsen. Vid flertalet tillfällen har Ardalan förordat vikten av att använda den enorma köpkraft offentlig sektor har för att påverka samhället i en riktning som möter olika former av moderna sociala krav. Bland de viktigaste målsättningarna är de sk Agenda 2030-målen vilka till stor del kräver en mer proaktiv och strategisk offentlig upphandling för att de ska kunna uppnås.

Samhällsförändringar skapar affärsmöjligheter och visar på att näringslivet ställer upp när det krävs
En effekt av det stora antalet nyanlända som Sverige tog emot under 2015 och 2016 visar sig också i underlagen. Migrationsverket är den myndighet som ökat sin inköpsvolym mest, med 47% till 35,4 mdkr. En effekt av att försöka möta det ökade behovet av service och därför kan vi se att antalet leverantörer också har ökat med 1 400 sedan 2014 för att idag uppgå till 4 557. Majoriteten av dessa är mikro- eller småbolag som valt att anpassa sitt erbjudande och ställt upp för de nya behov som situationen krävt.

Vinnarna på den offentliga marknaden
På tio-topp-listan ser vi samma bolag som förra året med SAAB i spetsen och Atea som god tvåa. Anmärkningsvärt är att Atea kunnat öka sin affär från 6,9 mdkr till 7,7 mdkr på en extremt konkurrensutsatt marknad. Totalt finns det 3 654 konkurrenter2 till Atea som tillsammans omsätter 27,3 mdkr. Dvs Atea har mer än 28 % av marknaden. I övrigt hittar vi vinnarna i branscher som bygg och anläggning samt vård och omsorg vars marknadsvärden ökat med i snitt 25%. En intressant uppstickare är branschen Personaluthyrning vars marknadsvärde ökat med 24 % och totalt mer än 1 mdr SEK för de 495 leverantörer som ser till att offentlig sektor är bemannat när så behövs.

Förra året kom den Nationella upphandlingsstrategin och i år kanske det är dags för en ”Insatsstyrka”?
En ökad kännedom om marknaden skapar ett större intresse hos fler leverantörer vilket leder till ökad konkurrens. På denna ”möjligheternas marknad” är det många aktörer som är verksamma och komplexiteten i upphandlingsprocesserna är stor. Offentlig upphandling är strategisk om den används på rätt sätt. Nu har myndigheterna fått ett skallkrav som visar vad och hur man ska agera för att uppnå en miniminivå i sitt utövande av att göra bättre offentliga affärer. Men det är fortfarande långt till dess att denna Nationella upphandlingsstrategi landar på Generaldirektörernas bord istället för att fastna på upphandlingsavdelningen. Det har länge talats om en fristående grupp av rådgivare – liknande den som tillsattes för att stödja matematikundervisning i landet – och som kan stötta upp landets myndigheter att göra den offentliga upphandlingen strategisk. Kanske vi får besked om denna sk ”Insatsstyrka” i Almedalen i sommar?

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, sakkunnig inom offentlig verksamhet och grundare av DoubleCheck, tfn 070-712 43 57, mail: fredrik.tamm@doublecheck.se

* Belopp enligt DoubleChecks årliga insamling av offentliga marknadens affärsvärden, utbetalda bruttobelopp för kalenderåret, från myndigheter, landsting och kommuner.