24
mar
2015

Affärsvärdet för Dalarna på den offentliga marknaden uppgår till 12,1 miljarder kronor

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Insamling av 2014 års siffror pågår. Marknadsrapporten omfattar stat, kommun och landstings samtliga inköp för kalenderåret 2013. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor.

I samband med att DoubleCheck öppnar ett lokalkontor i Borlänge och samtidigt genomför ett frukostseminarium den 24 mars presenteras aktuella fakta om affärsvärden i region Dalarna.

Några fakta om affärerna i Dalarna

  • I Dalarna gjordes under 2013 totalt inköp för 12,1 miljarder kronor. Affärerna fördelar sig på 14 624 leverantörer.
  • Landstinget i Dalarna gjorde inköp för 4,1 miljarder kronor
  • Kommunerna i länet gjorde gemensamt inköp för 8 miljarder kronor.

De fem största privata leverantörerna i Dalarna är:

  • KPA AB med 400,3 miljoner kronor i affärsvärde
  • KPA Pensionsservice AB med 360 miljoner kronor i affärsvärde
  • Atea Sverige AB med 159,1 miljoner kronor i affärsvärde
  • Bygg Partner i Dalarna AB med 158,2 miljoner kronor i affärsvärde
  • Mediq Sverige AB med 125,4 miljoner kronor i affärsvärde

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se.
Markus Oelandius, 0701-74 60 60, markus.oelandius@doublecheck.se

 


 

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Om Marknadsrapporten
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på faktiska inköp gjorda av myndigheter, kommuner och landsting under 2013. Totalt är drygt 215 000 leverantörer identifierade. Av de 770 miljarder som den offentliga marknaden köper för är 275 (256) miljarder till myndigheter, 273 (290) miljarder till kommuner och 221 (236) miljarder till landsting. Siffrorna inom parentes anger 2012 års uppdaterade värde. DoubleChecks sammanställning av offentliga marknaden affärsvärde består av inhämtade underlag från de köpande organisationerna. Klassificeringen av leverantörer till respektive bransch bygger på deras först registrerade SNI-kod hos Skatteverket. Därför kan det finnas andra bolag än de på varje angiven tio-i-topplista som har sin huvudsakliga verksamhet i aktuell bransch men som rent statistiskt återfinns i annan branschkod.

De största leverantörerna i rapporten är: SAAB AB, Atea Sverige AB, NCC Construction Sverige AB, Skanska Sverige AB, Peab Anläggning AB, Keolis Sverige AB, Attendo Sverige AB, Martin & Servera AB, MTR Stockholm AB samt Nobina Sverige AB.