18
maj
2016

Affärsvärdet för region Dalarna på den offentliga marknaden uppgår till 14,2 miljarder kronor*

DoubleCheck, specialister på rådgivning inom den offentliga marknadens affärer, presenterar för fjärde året i rad en omfattande kartläggning som detaljerat sammanfattar 2015 års faktiska inköp från landets alla myndigheter, kommuner och landsting. Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer ökar från föregående år och den offentliga marknaden har blivit attraktivare med fler leverantörer än någonsin med intresse i den offentliga affären. Den offentliga marknaden totala inköp av varor och tjänster uppgick 2015 till 844 miljarder kronor* och motsvarar cirka 21 % av Sveriges BNP.

DoubleChecks årliga insamling av offentlig affärsinformation är sannolikt Sveriges största Spendanalys över den offentliga marknaden baserat på faktiska utbetalningar. Förutom att beskriva det totala värdet av den offentliga marknaden ger insamlade siffror en tydlig inblick i hur de offentliga inköpen fördelas. Informationen kan även brytas ned och analyseras per bransch, delmarknad eller geografiskt område. Dessutom är det möjligt att se exakt vad varje köpande offentlig organisation köper från vilket unikt företag.

Fakta om de offentliga affärerna i Dalarna:

 • I Dalarna gjordes under 2015 totalt inköp för 14,2 miljarder kronor*. Affärerna fördelar sig på 14 621 leverantörer.
 • Landstinget i Dalarna gjorde inköp för 5,2 miljarder kronor*.
 • Kommunerna i länet gjorde gemensamt inköp för 9 miljarder kronor*.
 • De fem största privata leverantörerna i Dalarna är:
  • Atea Sverige AB med 179,2 miljoner kronor* i affärsvärde.
  • Mediq Sverige AB med 135,4 miljoner kronor* i affärsvärde.
  • Bygg Partner i Dalarna AB med 106,2 miljoner kronor* i affärsvärde.
  • Menigo Foodservice AB med 98,6 miljoner kronor* i affärsvärde.
  • Martin & Servera AB med 174,6 miljoner kronor* i affärsvärde.

Tillgängligheten till uppdaterad information är ett viktigt affärsverktyg för de aktörer som verkar på denna marknad, både för beställare och leverantörer. Men det är också av stort samhällsintresse då informationen visar hur allmänhetens skattemedel används. Förra årets publicering av marknads­rapporten i Dagens Industri om att det finns minst 80 miljarder att hämta i bättre offentliga affärer ledde fram till en replik av vår upphandlingsminister Ardalan Shekarabi i samma tidning dagarna efter och blev också startskottet på ett samhällsupprop som går under namnet ”80-miljardersklubben”. För Dalarnas del har DoubleCheck i en debattartikel tidigare visat på möjligheterna för Landstinget Dalarna att årligen spara en halv miljard kronor genom att lyfta upphandlingsfrågorna till en strategisk nivå.

* Belopp enligt DoubleChecks årliga insamling av offentliga marknadens affärsvärden, utbetalda bruttobelopp för kalenderåret, från myndigheter, landsting och kommuner.

För mer information, kontakta:
Mikael Prenler, regionchef Dalarna, tfn 070-524 24 61, mikael.prenler@doublecheck.se eller
Fredrik Tamm, sakkunnig inom offentlig verksamhet och grundare av DoubleCheck, tfn 070-712 43 57, mail: fredrik.tamm@doublecheck.se