06
jul
2016

Ardalan har presenterat den nationella upphandlingsstrategin – DoubleChecks samhällsstrateger är redo att utveckla myndigheterna

Ardalan har presenterat den nationella upphandlingsstrategin
– DoubleChecks samhällsstrateger är redo att utveckla myndigheterna

Sverige har aldrig tidigare haft en nationell strategi för att skapa bättre offentliga affärer. Nu är den äntligen här och civilminister Ardalan Shekarabi lanserar den lagom till årets Almedalsvecka. Myndigheternas uppgift och utmaning är stor när de ska implementera det styrdokument som Civilministern nyligen fastställt. Beslutsfattare ställs inför nya utmaningar och perspektiv på hur de ska se på sin egen offentliga affär samt hur de ska använda sin köpkraft på ett mer samhällsstrategiskt sätt. De ska både acceptera och bidra till att den offentliga upphandling och de offentliga inköpen blir strategiska och att det görs bättre offentliga affärer.

DoubleChecks grundare, Fredrik Tamm, deltar sedan en tid tillbaka i direkta samtal med Ardalan, via hearing och i referensgrupper i syfte att bidra med den långa erfarenhet och kompetens kring hur offentliga affärer kan göras bättre.

”En direkt konsekvens av detta nationella styrdokument är att DoubleCheck lanserar en rad tjänster i syfte att hjälpa myndigheter när strategin ska implementeras i verksamheten och då taktiska och operativa handlingsplaner skapas. Vi är redo att ta vårt ansvar att hjälpa myndigheterna att börja göra bättre offentliga affärer”, säger Fredrik Tamm

Inom ramen för DoubleChecks konsultgrupp återfinns flertalet personer som har direkt eller indirekt erfarenhet av verksamhets- och organisatorisk utveckling när det gäller offentlig sektor i allmänhet och myndigheterna i synnerhet.

DoubleCheck erbjuder en kombination av jämförelsestudier baserat på den unika affärsinformation om hur de offentliga inköpen fördelas med modeller för införande av kategoristyrning likväl som hållbarhetsredovisning.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, grundare och PR-ansvarig DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Birgitta Löfdahl, marknadskommunikatör, 0768-68 58 33, birgitta.lofdahl@doublecheck.se