05
jun
2019

Arena för samverkan ska få skatterna att räcka längre

Den offentliga marknaden omsätter långt mer än 800 miljarder kronor varje år. I ett läge med pressade offentliga finanser behöver varje skattekrona användas på bästa sätt. Därför lanserar DoubleCheck i år en arena i Almedalen för att samla aktörer som har ett intresse av att utveckla den offentliga marknaden.

DoubleCheck arena erbjuder privata leverantörer, upphandlande myndigheter och intresseorganisationer att träffas, samtala, utveckla och skapa lösningar för att öka nyttan av varje spenderad skattekrona.

Arenan samlar i år ett 15-tal olika aktörer som alla har en vilja att dela med sig av kunskap, best practise och att öka samverkan för en högre nyttoeffekt av varje spenderad skattekrona. Arenan kommer att vara belägen bakom Visby Konstmuseum, på parkeringen mitt emot Mellangatan 19.

– DoubleCheck arena i Almedalen är ett initiativ för att öka samverkan och hushålla med våra resurser – även i Almedalen. Vår satsning är långsiktig och vi vill uppmuntra fler att ansluta sig under kommande år. Det är inte försvarbart i en tid med bristande resurser att alla som verkar för samma sak ska ha sin egen arena. Låt oss i stället samverka och ta fram lösningar för effektivare partnerskap på och för den offentliga marknaden, säger Fredrik Tamm (VD för DoubleCheck).

-När du lämnar arenan ska du ha fått verktyg att arbeta vidare på hemmaplan oavsett om du är beslutsfattare, upphandlare eller företagare, säger Fredrik Tamm. Han menar också att DoubleCheck är en del av Sveriges möjlighet att uppfylla mål 17:17 i Agenda 2030 – Uppmuntra effektiva partnerskap.