02
feb
2015

Marknadsvärdet för arkitekter på den offentliga marknaden uppgår till 1 878 miljoner kronor

Totalt finns 863 leverantörer som levererar arkitekttjänster till den offentliga marknaden. Tillsammans har dessa leverantörer fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 1 878 miljoner kronor under 2013.

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Marknadsrapporten omfattar stat, kommun och landstings samtliga inköp för kalenderåret 2013. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor.

 

De tre största leverantörerna 2013:

  • White arkitekter AB med 321,9 miljoner kronor i affärsvärde
  • SWECO Architects AB med 173,9 miljoner kronor i affärsvärde
  • Tengbomgruppen AB med 97,8 miljoner kronor i affärsvärde
     

De tio största arkitektfirmorna som levererar till den offentliga marknaden (SNI-kod 71110) 2013 är:
White arkitekter AB, SWECO Architects AB, Tengbomgruppen AB, Temagruppen Sverige AB, Cedervall Arkitekter AB, Carlstedt Arkitekter AB, LINK Arkitektur AB, BBH Arkitekter & Ingenjörer AB, Nyréns Arkitektkontor AB samt Arkitema AB.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se.
Daniel Broberg, Informations- och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se
 

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Läs mer på www.doublecheck.se.

 

Om Marknadsrapporten
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på faktiska inköp gjorda av myndigheter, kommuner och landsting under 2013. Totalt är drygt 215 000 leverantörer identifierade. Av de 770 miljarder som den offentliga marknaden köper för är 275 (256) miljarder till myndigheter, 273 (290) miljarder till kommuner och 221 (236) miljarder till landsting. Siffrorna inom parentes anger 2012 års uppdaterade värde. DoubleChecks sammanställning av offentliga marknaden affärsvärde består av inhämtade underlag från de köpande organisationerna. Klassificeringen av leverantörer till respektive bransch bygger på deras först registrerade SNI-kod hos Skatteverket. Därför kan det finnas andra bolag än de på
varje angiven tio-i-topplista som har sin huvudsakliga verksamhet i aktuell bransch men som rent statistiskt återfinns i annan branschkod.

De största leverantörerna i rapporten är: SAAB AB, Atea Sverige AB, NCC Construction Sverige AB, Skanska Sverige AB, Peab Anläggning AB, Keolis Sverige AB, Attendo Sverige AB, Martin & Servera AB, MTR Stockholm AB samt Nobina Sverige AB.