26
jun
2014

Bemanningsbranschens värde på den offentliga marknaden uppgår till 3,3 miljarder kronor

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Marknadsrapporten omfattar stat, kommun och landstings samtliga inköp för kalenderåret 2013. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor.

Det finns 398 leverantörer i bemanningsbranschen som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 3,3 miljarder kronor under 2013. 

De tre största leverantörerna är:

  • LäkarLeasing Sverige AB med 253 miljoner kr i affärsvärde
  • NGS Group AB med 166 miljoner kr i affärsvärde
  • Proffice Sverige AB med 165 miljoner kr i affärsvärde

De tio största bemanningsföretagen på den offentliga marknaden (SNI-kod 78200 ”Personaluthyrning”) är:
Leasing Sverige AB, NGS Group Aktiebolag, Proffice Sverige AB, Läkarjouren i Norrland AB, Proffice Care Läkarbemanning AB, Vårdassistans Sverige AB, Rent-A-Doctor AB, Poolia Sverige AB, Skandinavisk Hälsovård AB samt Nurse Partner Scandinavia AB.


För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se

Daniel Broberg, Informations- och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.
Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!
Läs mer på www.doublecheck.se.

Om Marknadsrapporten
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på faktiska inköp gjorda av myndigheter, kommuner och landstings under 2013. Totalt är drygt 215 000 leverantörer identifierade. Av de 770 miljarder som den offentliga marknaden köper för är 275 (256) miljarder till myndigheter, 273 (290) miljarder till kommuner och 221 (236) miljarder till landsting. Siffrorna inom parentes anger 2012 års uppdaterade värde. Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. De största leverantörerna i rapporten är: SAAB AB, Atea Sverige AB, NCC Construction Sverige AB, Skanska Sverige AB, Peab Anläggning AB, Keolis Sverige AB, Attendo Sverige AB, Martin & Servera AB, MTR Stockholm AB samt Nobina Sverige AB.

 

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Marknadsrapporten omfattar stat, kommun och landstings samtliga inköp för kalenderåret 2013. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor.

 

Det finns 398 leverantörer i bemanningsbranschen som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 3,3 miljarder kronor under 2013.