11
jun
2013

Branschen Arbetsmarknadsutbildnings värde på den offentliga marknaden uppgår till 588 miljoner kronor

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Inom branschen Arbetsmarknadsutbildning finns 57 leverantörer som tillsammans har fakturerat Sveriges kommuner och landsting 588 miljoner kronor.

 De tre största bolagen är:

  • Lernia Utbildning AB med 272 miljoner kr i affärsvärde
  • AcadeMedia Eductus AB  med 56 miljoner kr i affärsvärde
  • Competens Utbildning Sverige AB med 43 miljoner kr i affärsvärde

 De tio största leverantörerna till offentlig marknad inom Arbetsmarknadsutbildning
(SNI-kod 85591) är:
Lernia Utbildning AB, AcadeMedia Eductus AB, Competens Utbildning Sverige AB, Lernia AB,
Miroi i-learning AB, Lernia Företagspartner AB, OmsorgsLyftet Utbildningar AB,
Yrkesakademin AB, Innovatum Science Center AB samt Iris Hadar AB.

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från landstingen och 312 miljarder från kommunerna. Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

 

 

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter. De största leverantörerna i rapporten är: NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice.