11
jun
2014

Datakonsultbranschens värde på den offentliga marknaden uppgår till 15,5 miljarder kronor

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. I denna omfattas stat, kommun och landstings samtliga inköp för kalenderåret 2013. Deras totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor.

Det finns 1 539 datakonsultleverantörer (utveckling av datasystem) som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 15,5 miljarder kronor under 2013.

De tre största leverantörerna är:

  • Atea Sverige AB med 5,5 miljarder i affärsvärde
  • Tieto Sweden AB med 1,2 miljarder i affärsvärde
  • IBM Svenska AB med 800 miljoner i affärsvärde

De tio största leverantörerna till offentlig marknad inom datakonsultverksamhet (SNI-kod 62020) är:
Atea Sverige AB, Tieto Sweden AB, IBM Svenska AB, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB, Volvo Information Technology AB, Cygate AB, Sogeti Sverige AB, Combitech AB, Advania AB samt Capgemini Sverige AB.

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på faktiska inköp gjorda av myndigheter, kommuner och landstings under 2013. Totalt är drygt 215 000 leverantörer identifierade. Av de 770 miljarder som den offentliga marknaden köper för är 275 (256) miljarder till myndigheter, 273 (290) miljarder till kommuner och 221 (236) miljarder till landsting. Siffrorna inom parentes anger 2012 års uppdaterade värde. Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

 

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Beslutsstöd, Affärsstöd och Kommunikationsstöd samt Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på stat, kommun och landstings leverantörsreskontror. Underlaget är till mer än 90% baserat på faktiska data från leverantörsreskontror. För de organisationer som vi ännu inte fått in faktisk data är denna beräknad utifrån analys av årsredovisningen. De största leverantörerna i rapporten är: SAAB AB, Atea Sverige AB, NCC Construction Sverige AB, Skanska Sverige AB, Peab Anläggning AB, Keolis Sverige AB, Attendo Sverige AB, Martin & Servera AB, MTR Stockholm AB samt Nobina Sverige AB.