24
jan
2013

De vet hur du vinner offentliga upphandlingar

Från början var DoubleChecks huvudsakliga affärsidé att hjälpa den offentliga sektorn att kvalitetssäkra sina leverantörsrelationer. Företagets grundare och vd Fredrik Tamm hade upptäckt ett hålrum när det gällde de offentliga leverantörernas ansvar. I en analys kom han fram till att endast 15-20 procent av leverantörerna upphandlades via annonser.

 

Från början var DoubleChecks huvudsakliga affärsidé att hjälpa den offentliga sektorn att kvalitetssäkra sina leverantörsrelationer. Företagets grundare och vd Fredrik Tamm hade upptäckt ett hålrum när det gällde de offentliga leverantörernas ansvar. I en analys kom han fram till att endast 15-20 procent av leverantörerna upphandlades via annonser.
− Resten gick rakt över disk. Om 80-85 procent går en väg förbi kan man ställa sig frågan vem som kontrollerar dem, förklarar han. Det Fredrik Tamm fick reda på var att upphandlingsavdelningen endast kontrollerade de upphandlade leverantörerna, resten tog ekonomiavdelningen hand om.
− Men när jag frågade ekonomiavdelningen svarade de att alla leverantörer de tog hand om var upphandlade och alltså redan kontrollerade av upphandlingsavdelningen, fortsätter han.

Byter fokus

Med det här som grund startade han Double- Check 2006 – ett företag som skulle hjälpa offentliga myndigheter, organisationer och statliga verk att minimera och synliggöra risker.
Samt att skapa en mer rättvis konkurrenssituation mellan de offentliga leverantörerna, och på så vis få bättre effekt av våra skattemedel.
Sedan starten har man både breddat och styrt om sitt verksamhetsfokus. Från att ha varit ett företag som stöttat den offentliga sektorn ligger nu fokus på den privata.

− Vi tar till vara på våra sex års erfarenhet om hur den offentliga upphandlingen och förvaltningen fungerar.
Vem är beställare av tjänster?
Vem kan man som leverantör påverka?

− Vi tar till vara på våra sex års erfarenhet om hur den offentliga upphandlingen och förvaltningen fungerar

Ungefär tio procent av de som arbetar i en kommun har rätt att göra köp utanför den offentliga upphandlingen.
I Stockholms kommun, till exempel, arbetar 45 000 personer, vilket innebär att 4500 personer är påverkningsbara. − Det här känner väldigt få företag till. Många tror att det är förbjudet att marknadsföra sig och försöka påverka, och ”på insidan” tror många att det är förbjudet att ha en dialog med leverantörer.

 

Korrekt information kan vara ovärderlig. De vet medarbetarna på informationsföretaget DoubleCheck. De hjälper både privata och offentliga bolag att kvalitetssäkra sina leverantörsrelationer inom den offentliga sektorn, en marknad som årligen omsätter 1000 miljarder kronor. Den senaste i raden verktyg som skapar trygga och långsiktiga affärsrelationer är en marknadsrapport som kartlägger alla kommuners och landstings inköp.

OM DOUBLECHECK

”DoubleCheck är basen för ca femton personer som alla arbetar med att hjälpa företag att få fler affärer på den offentliga marknaden. Med unik marknadsinformation och många års erfarenhet av den offentliga marknaden vet vi var affärerna finns, hur de görs samt vem som får dem.
Vet du inte det – kontakta oss”

 

Brett tjänsteutbud

DoubleCheck erbjuder såväl paketerade tjänster och produkter som konsulttjänster. Målet i varje uppdrag är att hjälpa privata företag att ta sig in på marknaden och vinna affären. − Våra konkurrenter fokuserar på anbudsperioden, säger Fredrik Tamm. Det finns till exempel företag som erbjuder elektroniska bevakningstjänster, som bevakar annonser, och utbildnings- och konsultföretag som hjälper företag att skriva bättre anbud, samt advokatbyråer som kan kopplas in om något måste överprövas och gå till förvaltningsrätten. − Gemensamt är att samtliga är koncentrerade på perioden när annonsen går ut. Men innan dess, från det att man upptäckt ett behov eller fått en idé till att det blir en annons kan det gå tre år. Vi arbetar över hela livscykeln – samtidigt som vi har spjutspetskompetens inom exempelvis bevakning av annonser och kan utbilda företag i att skriva bättre anbud.

Marknadsrapport

Från att tidigare ha gjort leverantörsanalyser gör DoubleCheck idag marknadsrapporter.
I dem har de med alla landstings och kommuners köp, som de brutit ned i branscher och regioner.
På så vis får kunderna reda på hur marknaden ser ut och vad den är värd, och hur fördelningen över landet ser ut.
− Var någonstans är de duktiga på att upphandla dina tjänster?
Var köper man in tjänster rakt över disk?
På så vis kan du göra en bedömning om du vill förstärka dina positioner på ett visst ställe.
Eller ta dig in någon annanstans.
Du kan också få reda på vad konkurrenterna omsatt föregående år. Den här informationen finns inte sammanställd någon annanstans, berättar Fredrik Tamm.

Fredrik Tamm - VD på DoubleCheck

Namn: Fredrik Tamm
Gör: Vd på DoubleCheck
Utbildning: Ekonomi och ledarskap
Drivkraft: Skapa effektivitet
Motto: Att ständigt segla
Bor: Stockholm
Familj: Mysig