23
apr
2013

Den offentliga marknaden är möjligheternas marknad

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Totalt har Sveriges kommuner och landsting betalat ut 589 miljarder kronor till sina leverantörer. Marknadsbearbetningen är i princip obefintlig och möjligheten att påverka är stor vilket gör den offentliga marknaden till möjligheternas marknad. 

─ Den totala offentliga marknaden är mycket större än vi tidigare trott. Slår man samman våra siffror för kommuner och landsting med tillgängliga uppskattningar på marknaden överstiger marknaden 1000 miljarder kronor netto, säger Fredrik Tamm, vd på DoubleCheck.

DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Tottalt är 173 766 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 589 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från landstingen och 345 miljarder från kommunerna.  Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten.

─ Den offentliga marknaden har varit fokuserad kring upphandling och juridik. Nu flyttas ansvaret för affärerna från jurister till marknadsavdelningar. Leverantörerna kommer att förstå att den offentliga marknaden går att påverka inte minst genom den stora mängden direktupphandlingar, fortsätter Fredrik Tamm som är medförfattare till ett White Paper kring den Offentliga marknadens funktionalitet.

Marknadsrapporten visar på de stora möjligheterna som leverantörerna har att påverka och göra affärer på Sveriges största marknad. Med bra beslutsunderlag kommer de framtida marknadsinvesteringarna att öka allt eftersom kännedomen om att stora delar av den offentliga marknaden fungerar som vilken traditionell marknad som helst.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck
Tel: 070-712 43 57
E-mail: fredrik.tamm@doublecheck.se

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter.  De största leverantörerna i rapporten är:
NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice