10
apr
2014

Den offentliga marknaden är möjligheternas marknad

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Nu omfattas även alla myndigheter. Totalt har Sveriges myndigheter, kommuner och landsting betalat ut 765 miljarder kronor till sina leverantörer. Marknadsbearbetningen är i princip obefintlig och möjligheten att påverka stor vilket gör den offentliga marknaden till möjligheternas marknad.

 

 

− Den totala offentliga marknaden är mycket större än vi tidigare trott. Slår man samman våra siffror för kommuner och landsting med tillgängliga uppskattningar på marknaden för offentliga bolag överstiger marknaden 1000 miljarder kronor netto, säger Fredrik Tamm vd DoubleCheck.

DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från myndigheter, kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är ca 200 000 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 765 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 224,5 miljarder betalats ut från myndigheter, 243 miljarder från landstingen och 297 miljarder från kommunerna.  Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten.

−  Den offentliga marknaden har varit fokuserad kring upphandling och juridik. Nu flyttas ansvaret för affärerna från jurister till marknadsavdelningar. Leverantörerna kommer att förstå att den offentliga marknaden går att påverka inte minst genom den stora mängden direktupphandlingar, fortsätter Fredrik Tamm som är medförfattare till ett White Paper kring den Offentliga marknadens funktionalitet.

Marknadsrapporten visar på stora möjligheter leverantörerna att påverka och göra affärer på Sveriges största marknad. Med bra beslutsunderlag kommer de framtida marknadsinvesteringarna att öka allt eftersom kännedomen om att stora delar av den offentliga marknaden fungerar som vilken traditionell marknad som helst.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar,
klicka här!

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter. De största leverantörerna i rapporten är: NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice.