29
apr
2016

Den offentliga marknadens värde uppgår nu till 844 miljarder

De årliga offentliga inköpen motsvarar cirka 21 % av Sveriges BNP

DoubleCheck, specialister på rådgivning inom den offentliga marknadens affärer, presenterar för fjärde året i rad en omfattande kartläggning som detaljerat sammanfattar 2015 års faktiska inköp från landets alla myndigheter, kommuner och landsting. Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer ökar från föregående år och den offentliga marknaden har blivit attraktivare med fler leverantörer än någonsin med intresse i den offentliga affären.

DoubleChecks årliga insamling av offentlig affärsinformation är sannolikt Sveriges största Spendanalys över den offentliga marknaden baserat på faktiska utbetalningar. Förutom att beskriva det totala värdet av den offentliga marknaden ger den en tydlig inblick i hur de offentliga inköpen fördelas. Informationen kan även brytas ned och analyseras per bransch, delmarknad eller geografiskt område. Dessutom är det möjligt att se exakt vad varje köpande offentlig organisation köper från vilket unikt företag.

– Genom kvalificerad och träffsäker information kan nu förutsättningarna på den offentliga marknaden beskrivas tydligare, säger Fredrik Tamm, sakkunnig inom offentlig affärsverksamhet och grundare av DoubleCheck. För att skapa bättre affärer på den offentliga marknaden blir förmågan att tolka informationen och omsätta relevant data utifrån ett mer affärsorienterat förhållningssätt oerhört viktigt. Det är därför mycket glädjande att Upphandlingsmyndigheten ser över hur den nationella upphandlingsstatistiken kan förbättras. Detta omfattar såväl att se över kvaliteten i statistikuppgifter i upphandlingsannonser som att på sikt kunna koppla dessa annonser för de offentliga kontrakten till faktiska affärsvärden.

Tillgängligheten till uppdaterad information är ett viktigt affärsverktyg för de aktörer som verkar på denna marknad, både för beställare och leverantörer. Men det är också av stort samhällsintresse då informationen visar hur allmänhetens skattemedel används. Förra årets publicering av marknads­rapporten i Dagens Industri om att det finns minst 80 miljarder att hämta i bättre offentliga affärer ledde fram till en replik av vår Upphandlingsminister Ardalan Shekarabi i samma tidning dagarna efter och blev också startskottet på ett samhällsupprop som går under namnet ”80-miljardersklubben”.

Leverantörerna som har förstått att den offentliga marknaden är viktig
På topplistorna över de leverantörer (enskilda juridiska personer) som gör flest och störst affärer ser vi inga större förändringar. Det är samma topp-15 i år som förra året men den inbördes ordningen har ändrats något. Byggbolagen Skanska och Peab tillhör vinnarna på denna lista för dem som ökat mest. Peab från 1,6 mdkr till 4,2 mdr (167%) och Skanska från 4,1 mdr till 5,3 mdr (29 %). Vinnaren över dem båda är dock IT-bolaget Atea som slår dem båda i totalt affärsvärde 6,6 mdkr för 2015 mot 6,2 mdkr för 2014 (3 %) och så klart SAAB som leder listan med sina 7,1 mdkr (8,6).

Bland koncernerna finns det en uppstickare som ligger precis utanför topp-10 listan. Det är konsultmäklaren ZeroChaos som med sin ökning om 76 % mot deras affärsvärde 2014 placerar sig på 12:e plats. Totalt skapar denna koncern en affärsomsättning om 2,2 mdkr. Generellt kan sägas att denna typ av bransch – konsultmäklare – är den enskilda bransch som utvecklats mest mellan åren. Från att under 2014 skapat affärer för 2,0 mdkr gjordes under 2015 affärer för 3,3 mdkr via dessa konsultmäklare. En ökning på ca 67 %.

Förutsättningarna har tydliggjorts – utvecklingen framåt handlar om att effektivisera de offentliga affärerna En ökad kännedom om marknaden skapar ett större intresse hos fler leverantörer vilket leder till ökad konkurrens. På denna ”möjligheternas marknad” är det många aktörer som är verksamma och komplexiteten i upphandlingsprocesserna är stor.

– Vår övertygelse är att man kan uppnå enorma effektivitetsvinster i processen för hur offentliga affärer planeras, genomförs och framför allt följs upp, säger Fredrik Tamm. Alltför många upphandlingsprocesser präglas fortfarande av bristande kunskap hos beställarna och då den offentliga upphandlingen i de flesta fall inte är ett strategiskt verktyg för en sundare offentlig ekonomi ger detta inte oss skattebetalare rätt värde för pengarna. Med djup förståelse för hur den här marknaden fungerar skapar vi på DoubleCheck bättre förutsättningar för ökad dialog, större kunskapsutbyte och effektivare samarbete mellan marknadens aktörer och bidrar därför till att effektivitetsvinster på flera miljarder kan uppnås.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, sakkunnig inom offentlig verksamhet och grundare av DoubleCheck, tfn 070-712 43 57,  mail: fredrik.tamm@doublecheck.se

Om DoubleCheck
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, läs DoubleChecks White paper.
För mer information om 80-miljardersklubben se www.80miljarder.nu

Fakta om 2015 års marknadsrapport

De största koncernerna i rapporten är: SAAB AB, Peab AB, Nordstjernan AB, Skanska AB, Attendo International AB (publ), Investor AB, Praktikertjänst AB, Nobina AB (publ), TeliaSonera AB samt SWECO AB (publ).

De största leverantörerna i rapporten är: SAAB AB, Atea Sverige AB, NCC Construction Sverige AB, Skanska Sverige AB, Peab Anläggning AB, Nobina Sverige AB, Attendo Sverige AB, Keolis Sverige AB, NCC Roads AB samt Martin & Servera AB.

         2015 2014
Antal unika leverantörer är rekordhögt 215 000 st 202 000 st
Affärsvärde 844 mdkr 823 mdkr
Varav offentliga myndigheter, kommuner och
offentliga bolag som gör affärer med varandra
2 735 st 2 626 st
Till ett värde av 296 mdkr 262 mdkr
Den kommunala affären växer mest och har
ökat med 5 %
325 mdkr 312 mdkr