21
maj
2015

Den offentliga marknadens värde uppgår till 823 miljarder

De årliga offentliga inköpen motsvarar cirka 21 % av Sveriges BNP

DoubleCheck, som specialiserar sig på rådgivning inom den offentliga marknaden, har under åtta års tid granskat offentliga inköp och samlat unik affärsinformation som utgör basen för en rad insikter om offentliga affärer. Initiativet med 80-miljardersklubben syftar till att samla dessa insikter och uppmuntra till en större satsning för hur Sveriges skattemedel kan användas bättre. Ett samarbete mellan marknadens aktörer kan leda till enorma effektivitetsvinster i hur offentliga affärer planeras, genomförs och följs upp.

DoubleChecks årliga insamling av offentlig affärsinformation kan förutom att beskriva det totala värdet av den offentliga marknaden också ge en tydlig inblick i hur de offentliga inköpen fördelas. Informationen kan även brytas ned och analyseras per bransch, delmarknad eller geografiskt område.

I 2014 års marknadsrapport är ca 202 000 leverantörer identifierade och av de 823 (765) miljarder kronor som den offentliga marknaden köper för är 262 (253) miljarder till myndigheter, 312 (303) miljarder till kommuner och 249 (209) miljarder till landstingen. Siffrorna inom parentes anger 2013 års uppdaterade värde.

– Genom kvalificerad och träffsäker information har förutsättningarna på den offentliga marknaden kunnat beskrivas tydligare, säger Fredrik Tamm, sakkunnig inom offentlig affärsverksamhet och grundare av DoubleCheck. För att skapa bättre affärer på den offentliga marknaden blir förmågan att tolka informationen och omsätta relevant data utifrån ett mer affärsorienterat förhållningssätt oerhört viktigt.

Tillgängligheten till uppdaterad information är ett viktigt affärsverktyg för de aktörer som verkar på denna marknad, både för beställare och leverantörer. Men det är också av stort samhällsintresse då informationen visar hur allmänhetens skattemedel används.

Förutsättningarna har tydliggjorts – utvecklingen framåt handlar om att effektivisera de offentliga affärerna
En ökad kännedom om marknaden skapar ett större intresse hos fler leverantörer vilket leder till ökad konkurrens. På denna ”möjligheternas marknad” är det många aktörer som är verksamma och komplexiteten i upphandlingsprocesserna är stor.

– Vår övertygelse är att man kan uppnå enorma effektivitetsvinster i processen för hur offentliga affärer planeras, genomförs och följs upp, säger Fredrik Tamm. Alltför många upphandlingsprocesser präglas fortfarande av bristande effektivitet och låg grad av flexibilitet. Detta medför onödigt stora kostnader för den offentliga sektorn. Med djup förståelse för hur den här marknaden fungerar kan vi på DoubleCheck skapa förutsättningar för bättre dialog, kunskapsutbyte och samarbete mellan marknadens aktörer och bidra till att effektivitetsvinster på flera miljarder uppnås.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, sakkunnig inom offentlig verksamhet och grundare av DoubleCheck
Tfn + 46 (0) 70-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se

Birgitta Löfdahl, marknadskommunikatör, DoubleCheck
Tfn + 46 (0) 768-68 58 33, birgitta.lofdahl@doublecheck.se

 

Om DoubleCheck
DoubleCheck, som specialiserar sig på rådgivning inom den offentliga marknaden, har under åtta års tid granskat offentliga inköp och samlat unik affärsinformation som utgör basen för en rad insikter om offentliga affärer. Initiativet med 80-miljardersklubben syftar till att samla dessa insikter och uppmuntra till en större satsning för hur Sveriges skattemedel kan användas bättre. Ett samarbete mellan marknadens aktörer kan leda till enorma effektivitetsvinster i hur offentliga affärer planeras, genomförs och följs upp.