20
jun
2012

Det är dags att den svenska offentlig marknaden blir riktigt värderad

Det totala värdet för samtliga upphandlingspliktiga varor och tjänster uppgår i Sverige till över 500 miljarder kronor per år, och till detta kan läggas ett minst lika stort värde av direktupphandlingar. Det innebär att sektorn för offentlig upphandling är Sveriges i särklass största marknad.

Utifrån flera perspektiv är Sverige framstående när det gäller offentlig upphandling i Europa. För att vidmakthålla och utveckla en väl fungerande offentlig marknad krävs dock åtgärder inom flera områden.
       

Möt Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer i Almedalen den 3 juli kl 11:00 

  1. Konkurrensen påverkas negativt genom långa handläggningstider i domstolar, riggade förfrågningsunderlag och för få anbudsgivare.
  2. Kontrollen av genomförda upphandlingar brister p.g.a. låg förståelse och knappa resurser. 
  3. Bristande politisk vilja leder till missriktade statliga initiativ, dålig lokal styrning och ineffektiv förvaltning

Hur ska Sverige ta sig an dessa utmaningar och leda utvecklingen av offentlig upphandling i Europa?

Dessa punkter utgör delar av innehållet som grundarna av Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL) lovat att ge publiken i Almedalen den 3 juli kl 11:00 på Gotlands museum.  Varmt välkommen till en inspirerande stund kring den svenska offentliga marknaden.  En marknad som är till för alla seriösa företag på lika villkor.

Grundarna av Sveriges Offentliga Leverantörer är:

 

Fredrik Tamm VD DoubleCheck AB 0707-12 43 57 fredrik.tamm@fsol.se

Daniel de Sousa VD, Visma Opic AB 0703-35 86 84 daniel.desousa@fsol.se

Dan Frödén VD, Tenders AB 0046 70 320 45 00 dan.froden@fsol.se

Mer information om Föreningen Svenska Offentliga Leverantörer:  www.fsol.se. Mer information om programpunkten på Almedalen »

Om FSOL Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer, FSOL, är en branschorganisation där medlemmarna antingen är leverantörer till offentlig sektor eller arbetar med stödfunktioner för upphandlingar. Tillsammans erbjuder medlemsföretagen ett heltäckande utbud av tjänster inom offentlig upphandling. Vi effektiviserar upphandlingar, men också effekten av upphandlingarna.