15
maj
2012

DoubleCheck är med och grundar nya branschorganisationen – Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL)

DoubleChecks VD Fredrik Tamm är en av initiativtagarna och grundarna som nu ska se till att landets alla leverantörer till den offentliga marknaden får rättvis uppmärksamhet.

”Flytta offentlig marknad som sakområde till Näringsdepartementet”

DoubleChecks VD Fredrik Tamm är en av initiativtagarna och grundarna som nu ska se till att landets alla leverantörer till den offentliga marknaden får rättvis uppmärksamhet. Hittills har ingen samlat leverantörernas intressen och verkat för en effektivare och rättvis konkurrenssituation. Från och med idag ─ den 15 maj 2012 ─ finns Föreningens Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL).

Ingen kan i dagsläget med säkerhet säga hur stor den offentliga marknaden är men utifrån DoubleChecks leverantörsanalyser, som utförts under snart fem år, beräknas den uppgå till mer än 1 000 miljarder kronor och har ca 250 000 olika leverantörer vilka är de som säkerställer att det svenska samhället fungerar.

”En marknad som måste vara den enskilt största i Sverige kräver en större uppmärksamhet av vår regering än att den råkar hamna på Socialdepartementets agenda. En viktig fråga som jag önskar att FSOL ska driva är att höja statusen för både de som jobbar med upphandling som dess leverantörer. Ett första steg är att offentlig marknad som sakområde flyttas till Näringsdepartementet. En annan viktig fråga är att det måste ställas högre krav på dem som använder våra skattemedel för att göra inköp. Att de följer de avtal som är upphandlande, att seriositetskontroll görs inför varje köp samt att en regelbunden efterkontroll av ställda villkor och kriterier verkligen uppfylls” säger Fredrik Tamm.

”Det är viktigt att någon med god kunskap om hur den offentliga marknaden skapar bättre och rättvisare förutsättningar för alla de seriösa leverantörer som gör att vårt samhälle fungerar. Det är inte en enskild branschangelägenhet utan det måste till en bredare sammanslutning för att denna marknad ska få den uppmärksamhet som den förtjänar,” säger Fredrik Tamm vidare.

För mer information kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck AB Tel: 0707-12 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se

 


Läs mer på FSOL:s hemsida: http://fsol.se/

 

Bakgrund
Fredrik Tamm har sedan 2000 arbetat aktivt med att förenkla och effektivisera den offentliga upphandlingen. Inledningsvis fram till 2006 som Vd för det då Handelskammarägda ChamberSign där han skapade möjligheten till elektroniska anbud och elektronisk avtalsskrivning. Bolaget heter idag C-sign och är integrerat i de flesta moderna IT-stödsystem för offentlig upphandling. Det var också under denna tid som Fredrik var med och skapade konceptet för det idag största eventet inom offentlig upphandling – Upphandlingsdagarna – tillsammans med Hexanova som också driver tidningen Offentliga affärer. Fredrik har varit moderator för dessa dagar under alla de sju år som de genomförts. År 2007 skapades grunden för bolaget DoubleCheck genom att Fredrik gjorde en analys på en kommuns leverantörsreskontra för att synliggöra fördelningen mellan avtalsleverantörer och direktupphandlade leverantörer. Andelen direktupphandlade leverantörer uppgick till 85-90% av det totala antalet. Därmed synliggjordes också bilden att majoriteten av offentlig marknads leverantörer inte utsätts för den kvalitetsgranskning som man i allmänhet tror. Detta skapar en möjlighet för de oseriösa och därmed snedvrids konkurrensen. Nyligen synliggjort bl a Uppdrag granskning och av LO på deras presskonferens idag. Sedan tre år tillbaka initiativtagare till det nationella projektet Anbudsvågen som verkar för att inspirera, entusiasmera och engagera fler leverantörer att se den offentliga marknaden som en möjlighet. Syftet med Anbudsvågen är att på sikt få fler anbud vilket skapar en bättre konkurrens.