17
apr
2012

DoubleCheck hjälper förvaltningar att identifiera skumraskbolag

DoubleCheck kan bekräfta den bild som träder fram i mediebevakningen, och nu senast som Kommungranskarna på Uppdrag Granskning grävt fram och som sänds på SVT ikväll.  Sverige har ett strukturellt problem där offentlig verksamhet på många håll brister i klara och tydliga riktlinjer för att granska sina leverantörer.

DoubleCheck arbetar med att granska offentlig sektors leverantörsreskontror. Med närmare fem års erfarenhet och analys av ett 90-tal förvaltningars leverantörer är slutsatsen att det i princip ser likadant ut över hela landet. Det finns inte en enda förvaltning som klarar sig felfritt vid en närmare granskining. Blufföretag, företag med skatteskulder, företag som gått i konkurs, företag som inte är registrerade som arbetsgivare, företag som inte är momsregistrerade osv. Listan kan göras lång.

Anledningen till detta är ett systemfel i den offentliga sektorns organisation. Det finns oerhört få inköpschefer som har till uppgift att följa upp verksamhetens inköp. Dvs om man handlar på de avtal upphandlarna handlat upp enligt LOU eller om de övriga inköpen som görs från seriösa leverantörer. Två goda exempel som förstått vikten av detta är Nacka kommun och Göteborgs Stads Upphandlingsbolag. Dessa har på olika sätt tagit problemet på allvar och genomför löpande analyser och kontroller för att våra skattemedel ska användas på rätt sätt och med följden en rättvisare konkurrens för de seriösa leverantörerna.

Den offentliga marknaden omsätter närmare 1000 miljarder kronor per år varav 500 miljarder av alla inköp är direktupphandlingar, vilka inte alls utsätts för samma kontroll som de upphandlade kontrakten. Men det finns hjälp att få. Nacka är ett exempel på en kommun som valt att ta sin granskning ett steg längre.

─ I Nacka kommun har vi sedan 2008 arbetat med att löpande analysera våra leverantörer bl a med hjälp av DoubleCheck. Därmed har vi god kontroll över vilka leverantörer vi gör affärer med och vi får tidiga signaler då vi hittar leverantörer som inte gör rätt för sig, säger Mats Bohman, administrativ direktör, Nacka kommun.

För mer information kontakta :

Fredrik Tamm, vd DoubleCheck AB Tel: 0707-12 43 57 fredrik.tamm@doublecheck.se

Mats Bohman, Administrativ direktör, Nacka kommun Tel: 08-718 80 00 mats.bohman@nacka.se